Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Nowy sztandar dla Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach

Niedzielne przedpołudnie 6 października 2019 r. na trwale wpisało się w historii Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach. W tym dniu miała bowiem miejsce uroczystość wręczenia sztandaru tutejszemu Zarządowi przez społeczności lokalne Skierniewic i Sochaczewa. Uroczystość znakomicie wpisała się w dwie jakże ważne daty w naszej pięknej ale również tragicznej historii.
     Pierwsza z nich to 80. rocznica zakończenia Bitwy nad Bzurą, największej z bitew kampanii polskiej 1939 r. W bitwie walczyła m.in. skierniewicka 26 DP, która w historii zapisała się zwłaszcza walkami o Sochaczew. I choć Bitwa nad Bzurą zakończyła się praktycznie 20 września klęską wojsk polskich, to jednak pokazała heroizm i bohaterstwo polskiego oręża.
    Druga ważna data w naszej historii to 76. rocznica zakończenia bitwy pod Lenino. W bitwie tej walczyła m.in.1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki a w jej składzie 2 Berliński Pułk Piechoty, który w bitwie stracił 900 oficerów, podoficerów i żołnierzy. Po wojnie przez 40 lat pułk stacjonował w Skierniewicach. Tradycje bojowe pułku kontynuuje dziś Koło nr 2 w Skierniewicach obierając sobie za patrona imię 2. Berlińskiego Pułku Zmechanizowanego.
   Wspomniane rocznice na trwale wpisały się w historii Sochaczewa i Skierniewic i są corocznie obchodzone i wspominane. Wielki w tym udział członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który dba o pamięć bohaterów a ich etos jest ciągle żywy i trwały.
   Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, celebrowanej przez delegata biskupa polowego WP ks. prałata płk. Januarego Wątrobę i nowo wprowadzonego proboszcza parafii wojskowej ks. mjr. Władysława Włodarczyka. Honory gospodarza pełnił płk Czesław Hebda, prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach, który powitał zaproszonych gości, darczyńców i fundatorów sztandaru w osobach Krzysztofa Jażdżyka, prezydenta Skierniewic i Piotra Osieckiego, burmistrza Sochaczewa. Obecni byli również przewodniczący Rady Miasta Skierniewic, Andrzej Melon i Sochaczewa, Sylwester Kaczmarek. Uroczystość zaszczyciła poseł na Sejm RP Dorota Rutkowska, starosta skierniewicki Mirosław Belina, prezes honorowy ZŻWP gen. dyw. dr Franciszek Puchała, prezes ZŻWP płk Marek Bielec, płk Miłosz Biały, wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych, płk Stanisław Kalski, wiceprezes ZG ds. obronnych i I wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP oraz płk Jan Gazarkiewicz, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP ds. weteranów.
   Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach na czele z komendantem ppłk. Stanisławem Biernatem, Komendy Miejskiej Policji reprezentowanej przez zastępcę komendanta insp. Monikę Hurko-Nesterowicz, Państwowej Straży Pożarnej z jej komendantem powiatowym st. bryg. Tadeuszem Zwolińskim, prezesów Związku Inwalidów Wojennych ze Skierniewic, Zygmuntem Kowalskim oraz Sochaczewa, Romanem Sobisiem. Licznie reprezentowane były spółki miejskie, stowarzyszenia i lokalni przedsiębiorcy, którzy wsparli finansowo fundację sztandaru.
   Po zakończeniu mszy przed kościołem garnizonowym odbyła się dalsza część uroczystości, którą poprowadził jej dowódca ppłk Andrzej Wojnicki. Jako pierwszy głos zabrał wiceprezes ZR ZŻWP w Skierniewicach ppłk Andrzej Krysiak, przedstawiając rys historyczny rejonu skierniewicko-sochaczewskiego. W swym wystąpieniu wskazał na kierunki i formy pracy opartej na statucie Związku, dokonania poszczególnych Kół i Zarządu Rejonowego. Podkreślił, że choć skierniewicka organizacja jest najmniejszą w kraju, to jednak wykazuje dużą aktywność na rzecz lokalnego środowiska. Różnorodne formy pracy i szeroka oferta programowa sprawiły, że do Związku zapisują się nowi członkowie. Tylko w 2018 r. wstąpiło 18 osób, co stanowi około 25 proc. składu osobowego. Koledzy z ZŻWP uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, organizują żywe lekcje historii w szkołach i Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, fundują tablice pamiątkowe, poświęcone chwalebnym czynom oręża polskiego, organizują wystawy tematyczne, a nawet wydają publikacje książkowe. Swoistą wisienką na torcie niech będzie powołanie orkiestry dętej ZZWP powstałej na bazie Koła nr 2 ze Skierniewic. Zauważają to władze samorządowe Skierniewic i Sochaczewa, które wspierają Związek w jego codziennej działalności a żywym dowodem tego jest fundacja nowego sztandaru.
     W dalszej części, na komendę ppłk. Andrzeja Wojnickiego, poczet flagowy przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnął na maszt flagę państwową. Zgodnie z ceremoniałem Akt ufundowania sztandaru odczytał prezydent miasta Skierniewice, Krzysztof Jażdżyk, po czym nastąpiła ceremonia wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru przez darczyńców i ofiarodawców. Po krótkiej modlitwie, ks. prałat płk January Wątroba poświęcił sztandar a wiceprezes ZŻWP płk Stanisław Kalski odczytał akt jego nadania. Następnie sztandar został przekazany przez rodziców chrzestnych Barbarę Widulińską i Andrzeja Wierzbickiego, prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Markowi Bielcowi. Prezes Związku po wygłoszeniu przewidzianej ceremoniałem formuły pochylił sztandar, którego płat został ucałowany przez przyjmującego, prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach, płk. Czesława Hebdę. Nastąpiła prezentacja sztandaru a następnie wręczenie pocztowi sztandarowemu w skład którego weszli mjr Gabriel Wosiecki, st. chor. sztab. Waldemar Kościug oraz st. chor. sztab. Zbigniew Garbicz. Po ucałowaniu płata sztandaru sztandarowy przyjął sztandar i trzymając go w pozycji „Prezentuj”, orkiestra dęta Koła nr 2 odegrała „Hasło Wojska Polskiego”. Przy dźwiękach „Warszawianki” poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym na uroczystości sztandar w całej okazałości.
    Po zakończeniu ceremonii wręczenia sztandaru nastąpiły wystąpienia okolicznościowe. Jako pierwszy głos zabrał prezes ZŻWP płk Marek Bielec, który w emocjonalnym i patriotycznym w treści przemówieniu podkreślił rolę sztandaru w życiu każdego żołnierza. Wskazał na jego wartości duchowe i bojowe. Podkreślił, ze sztandar jest symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego. Wyraził przekonanie, że będzie on przyczyniał się do tworzenia zwartości organizacyjnej, szacunku i prestiżu dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Następnie głos zabrała Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP, która podkreśliła zasługi ZŻWP w Skierniewicach w dziele umacniania wartości patriotycznych, edukacji historycznej i kultywowanie chlubnej tradycji oręża polskiego.
   Ostatnim mówcą był burmistrz miasta Sochaczew, Piotr Osiecki, który w swoim wystąpieniu nawiązał do bliskich więzi Skierniewic i Sochaczewa począwszy o wspólnej historii związanej z 26 DP, której żołnierze we wrześniu 1939 r. dzielnie walczyli w obronie Sochaczewa, a skończywszy na obecnych wspólnych przedsięwzięciach struktur związkowych z Kół nr 2 i 5 ukierunkowanych na popularyzację etosu żołnierza polskiego.
   Na zakończenie uroczystości prezes Zarządu Rejonowego, płk Czesław Hebda, podziękował uczestnikom uroczystości za udział oraz przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii. Ostatnim akcentem był występ orkiestry dętej Koła nr 2, pod kierownictwem st. chor. Szczepana Bieszczada, która zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych. Przy dźwiękach pieśni patriotycznych  można było posilić się smaczną, wojskową grochówką.
    Dodatkowym punktem programu uroczystości było zwiedzenie nowo otwartego Muzeum Historycznego Skierniewic i wspólny obiad w jednej ze skierniewickich restauracji.
   Uroczystość wręczenia sztandaru była dla lokalnych struktur wielkim wydarzeniem. Jej patriotyczny i podniosły charakter na długo pozostaną w sercach i umysłach jego uczestników.

Andrzej KRYSIAK

 

« Powrót do listy