Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Święto Wojska Polskiego w Kłodzku

W dniu 15 sierpnia 2019 roku w Kłodzku pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego pod patronatem Starosty Kłodzkiego obchodzono Święto Wojska Polskiego. Organizatorem obchodów był Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy” przy wsparciu Starosty Kłodzkiego, Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta w Kłodzku i drukarni „PERFEKTA”. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego Związku i poczet Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”. Obecni byli: posłanka na Sejm Pani Monika Wielichowska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kłodzku - nieetatowy członek Zarządu Powiatu Pan Ryszard Niebieszczański, Burmistrz Miasta Kłodzka - Pan Michał Piszko, Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich - Pan Marcin Orzeszek, Wice wójt Gminy Kłodzko - Pani Urszula Panterałko, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej - Pan Adam Łącki, kombatanci, delegacje służb mundurowych. W obchodach uczestniczyli również: harcerze ze Szczepu „Zawisza Czarny”, członkowie z Kół Związku, młodzież oraz mieszkańcy miasta i powiatu kłodzkiego oraz ząbkowickiego.  
     Wartę honorową przy pomniku wystawił 22 karpacki batalion piechoty górskiej.
   Uroczystość prowadził Prezes Zarządu Rejonowego Związku Pan ppłk Kazimierz Wróbel, który przywitał przybyłych na obchody. Po odegraniu sygnału Wojska Polskiego i hymnu Rzeczypospolitej okolicznościowe przemówienie wygłosił Honorowy Prezes Zarządu Rejonowego Związku w Kłodzku Pan płk Kazimierz Korecki.  W przemówieniu przedstawił znaczenie Bitwy Warszawskiej, wskazał, kto przyczynił się do jej zwycięstwa i co było momentem przełomowym w tej bitwie.
    Miłym akcentem obchodów było wręczenie 21 odznaczeń związkowych, w tym Krzyża Złotego z Gwiazdą dla st. chor. sztab. Kazimierza Chochorowskiego i Złotego Krzyża Związku dla mjr. Zbigniewa Guta.
    Po wręczeniu odznaczeń delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Na zakończenie sygnalista odegrał utwór „Cisza”. Utworem tym zakończono obchody Święta Wojska Polskiego w Kłodzku.

                                                                                               Kazimierz WRÓBEL

 

« Powrót do listy