Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

75. rocznica utworzenia Wojska Polskiego

21 lipca 2019 r. dla uczczenia 75. rocznicy utworzenia Wojska Polskiego odbyła się w Warszawie na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego skromna uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
    W uroczystości udział wzięli kombatanci, synowie pułków, delegacje ambasad Rosji i Białorusi, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy.

21 lipca 1944 r. Krajowa Rada Narodowa podjęła decyzję o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR, w jednolite Wojsko Polskie.

Decyzja ta, w formie ustawy opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 1944 r. nr 1 poz. 2. Zgodnie z jej postanowieniami Krajowa Rada Narodowa między innymi:
     1. Przejęła zwierzchnią władzę nad Armią Polską w ZSRR.
     2. Zjednoczyła Armię Ludową z Armią Polską w ZSRR.
     3. Zjednoczone Armie otrzymały nazwę Wojska Polskiego.
    4. Powołano do życia Dowództwo Naczelne Wojska Polskiego, w którego skład weszli: Naczelny Dowódca, dwaj jego zastępcy, oraz dwaj członkowie Dowództwa.

 

« Powrót do listy