Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji

W dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
     W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ppłk Arkadiusz Cieślik.
   Na wstępie obrad uczczono minutą pamięci zmarłych w ostatnim okresie naszych kolegów związkowych, w tym głównie, ppłk. Tadeusza Kosińskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Szczecinie oraz płk. Franciszka Piecucha - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Łodzi.    

    W pierwszym punkcie obrad, Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił informację Prezydium Zarządu Głównego o realizowanych zadaniach w ostatnim okresie czasu.
    Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński dokonał oceny i przedstawił wnioski wynikające ze sprawozdań zarządów wojewódzkich i rejonowych Związku.
    W kolejnym punkcie posiedzenia wiceprezes ZG ds. ekonomicznych płk Adam Spychalski omówił aktualną sytuację finansową Związku oraz przedłożył projekt sprawozdania finansowego Związku za 2018 r.
     Następnie Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Członek GKR ppłk Arkadiusz Cieślik przedstawili materiały dotyczące podsumowania dotychczasowej pracy Komisji oraz wnioski wynikające z kontroli dokonanych w 2018 r.
     W części organizacyjnej posiedzenia podjęto uchwały dotyczące:
     1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2018 r.;
   2) nadania tytułu „Człowiek Roku 2018”- ppłk. Andrzejowi Krysiakowi z Zarządu Rejonowego w Skierniewicach;
    3) wpisania koleżanek i kolegów do Honorowej Księgi Zasłużonych, którzy zostali wytypowani przez Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe Związku.

   Integralną częścią posiedzenia było także Walne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Spółki z o. o. na którym dyskutowano oraz omawiano aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem oraz dalszą działalnością Spółki.

Rzecznik Prasowy ZŻWP
płk Miłosz BIAŁY

« Powrót do listy