Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

NOWA SIEDZIBA MUZEUM NA 30-LECIE

We wrześniu 2018 r. minęło 30 lat od utworzenia Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, którego pomysłodawcą i założycielem jest nasz kolega związkowy płk Jerzy Murgrabia.
    W tym roku Lipce obchodzą również 680-lecie swego istnienia. Pomysł na tego typu placówkę zrodził się jeszcze w latach siedemdziesiątych, kiedy to płk Jerzy Murgrabia pełnił zawodową służbę wojskową najpierw w Orzyszu, a następnie w Warszawie, gdzie współorganizował Muzeum na Forcie Czerniakowskim. Jego zamiłowanie do militariów i historii oręża polskiego znane było od zawsze. Swą pasją zaraził potem swoją żonę Helenę i syna Artura, którzy wspierają go w tej trudnej ale jakże pięknej i zaszczytnej misji.

    Bo właśnie misją można nazwać jego działalność, która przez lata skierowana była nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również do dzieci i młodzieży szkolnej, którym organizował „żywe lekcje historii”. W gościnnych progach Muzeum wielokrotnie bywali również członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nie tylko z rejonu skierniewickiego, ale również z odleglejszych okolic kraju. Tu też miał miejsce jeden z Sejmików Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
     Muzeum przez lata miało siedzibę w dzierżawionym przez gminę w starym drewnianym budynku pamiętającym jeszcze lata międzywojenne. Stan substancji lokalowej był tak zły, że pomimo ciągłych dorywczych remontów, nie opłacała się dalsza eksploatacja budynku. W tej sytuacji płk Murgrabia podjął decyzję o wybudowaniu nowego pawilonu muzealnego tym razem już na własnej nieruchomości, która … sąsiaduje z dotychczasową siedzibą muzeum. Od chwili podjęcia decyzji do praktycznej realizacji upłynęło niespełna rok czasu. Ten czas to okres tytanicznej pracy pułkownika i jego rodziny, ale również zaprzyjaźnionych osób i instytucji, które w miarę możliwości niosły różnorodną pomoc w organizacji placówki, której uroczyste otwarcie nastąpiło w sobotę 8 września tego roku.
     Na otwarcie przybyło wielu gości a wśród nich m.in. starosta skierniewicki Mirosław Belina, wójt gminy Lipce Reymontowskie Jerzy Czerwiński, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława, generałowie w st. spocz. Leszek Chyła i Andrzej Dąbrowski. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali honorowy prezes gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz wiceprezesi Stanisław Kalski i Miłosz Biały. Obecni byli również członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach na czele z ppłk. Czesławem Hebdą i prezesi Kół: nr 2 im. 2 Berlińskiego Pułku Zmechanizowanego w Skierniewicach mjr Władysław Lachowski i Koła nr 5 w Sochaczewie ppłk Jan Dębowski. Nie zabrakło również członków Związku z rejonu skierniewickiego.
    Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach i wciągnięciu flagi na maszt. Po oficjalnym otwarciu uroczystości przez gospodarza płk Murgrabiego, nastąpiło odsłonięcie na ścianie muzeum tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiego w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie poświęcenia tablicy dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Janusz Zabłocki, poczym nastąpiły okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Wśród nich głos zabrał wiceprezes ZŻWP płk Stanisław Kalski, który odczytał list gratulacyjny od prezesa ZŻWP płk. Marka Bielca. Miłym akcentem było również odznaczenie płk. Murgrabiego Medalem „Za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Aktu tego dokonał honorowy prezes Związku gen dyw. dr Franciszek Puchała, który również podziękował gospodarzowi za determinację i pracę na rzecz budowy muzeum. Wskazał na jego wiedzę historyczną i zaangażowanie w dziele kultywowania tradycji i historii oręża polskiego. W tej części uroczystości głos zabrał również prezes ZR ŻWP w Skierniewicach ppłk Czesław Hebda, który odczytał stosowne podziękowanie i wyraził wdzięczność za dotychczasową współpracę, deklarując jednocześnie wolę współdziałania w realizacji zamierzonych celów.
    Najważniejszym punktem imprezy było jednak samo zwiedzanie nowego obiektu i zgromadzonym w nim zbiorów. A tych znajduje się tu co najmniej kilka tysięcy, wyeksponowanych tematycznie i chronologicznie, począwszy od bitwy pod Grunwaldem, poprzez powstania narodowe i zrywy niepodległościowe a skończywszy na bitwie nad Bzurą, która toczyła się we wrześniu 1939 r. zaledwie kilkanaście kilometrów od Lipiec Reymontowskich. Wartością dodaną jest niewątpliwie sprzęt wojskowy znajdujący się na placu przy muzealnym a wśród nich samoloty, pojazdy wojskowe czy armaty a wśród nich armata Sznajder z okresu międzywojennego, jedna z dwóch jakie znajdują się w Polsce.
    Uroczystość uświetniły koncerty Orkiestry Dętej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach i Orkiestry Dętej Clonovia z Klonowca Starego K. Kutna, kultywującej tradycje 37 pułku piechoty z Kutna. Orkiestry jak przystało na okoliczności historyczne tj. 100 – lecie odzyskania niepodległości, zagrały repertuar patriotyczny z okresu II RP, w tym marsze wojskowe 18 i 10 pułku piechoty wchodzące w skład przedwojennej 26 Dywizji Piechoty rozbitej w bitwie nad Bzurą. Nie zabrakło również występów Zespołu Artystycznego z Lipiec Reymontowskich kultywującego folklor łowicki, w którym płk Murgrabia w powodzeniem wciela się w rolę Boryny z „Chłopów” Reymonta. Miłym akcentem był pokaz grupy rekonstrukcyjnej ze Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, której wiceprezesami są płk Jerzy Murgrabia i ppłk Andrzej Krysiak.
     Muzeum pomimo oficjalnego otwarcia ciągle jest w przebudowie. Nadal poszukiwane są tu eksponaty, które zasililiby by jego zasoby. Tą drogą zwracamy się również do naszych kolegów ze Związku o pomoc w ich kompletowaniu, tym bardziej, że jest ono zawsze otwarte dla członków ZŻWP. A zatem do zobaczenia na turystycznym szlaku do Skierniewic i pobliskich Lipiec Reymontowskich.

Andrzej KRYSIAK

 

« Powrót do listy