Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Pułkownik Edward Wacnik wyróżniony najwyższym odznaczeniem ZŻWP

20 marca 2018 roku, podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP w Skierniewicach, Pułkownik Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, został odznaczony Krzyżem Komandorskim ZŻWP. Aktu odznaczenia najwyższym wyróżnieniem naszego Związku, dokonał gen. dyw. dr Franciszek Puchała - Honorowy Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w towarzystwie członków Prezydium ZG z płk. Markiem Bielcem na czele.
   Uczestnicy posiedzenia odśpiewali płk. Edwardowi Wacnikowi, który za dziesięć dni kończył dziewięćdziesiąty rok życia, gromkie „Sto lat”. Odznaczony w serdecznych słowach wyraził radość z tak znaczącego wyróżnienia, podziękował za wysokie uznanie swojej aktywności społecznej, życzył Zarządowi Głównemu sukcesów, po czym dołączył, jako Prezes Zarządu Wojewódzkiego, do  obradujących kolegów.
   Płk w st. spocz. mgr Edward Wacnik służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1949 r. w Brygadzie Artylerii w Grudziądzu. W 1989 roku -  po 40 latach służby i pracy na różnych stanowiskach służbowych - przeszedł na żołnierską emeryturę. W jego dalszym życiu rozpoczął się nowy okres działalności, w którym oddał się bez reszty pracy społecznej. Już w roku 1990 został członkiem Koła nr 2 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, któremu prezesował przez dwanaście lat.  W swojej działalności na szczeblu Zarządu Wojewódzkiego, szczególne zasługi położył pełniąc przez dwanaście lat funkcję Wiceprezesa ZW ds. Obronnych.  Organizował i prowadził wiele imprez i zawodów sportowo-obronnych, w tym m.in.: coroczne wojewódzkie zawody strzeleckie, w których brały udział reprezentacje kół ZŻWP oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i klas mundurowych. Każde zawody odbywały się dla uczczenia ważnych rocznic i świąt państwowych. Skutecznie pozyskiwał patronat Wojewody Kieleckiego, który fundował puchary i medale pamiątkowe. W każdym roku z oddaniem organizował i przygotowywał reprezentację związkową Województwa Świętokrzyskiego do udziału w zawodach sportowo-obronnych organizowanych przez Zarząd Główny ZŻWP o puchar Prezesa Zarządu Głównego. W tych zawodach, drużyna prowadzona przez pułkownika E. Wacnika, zdobyła siedem pucharów.
    Pułkownik Edward Wacnik za szczególne zasługi dla Wojska Polskiego oraz Województwa Świętokrzyskiego został wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Porcelanowym Krzyżem „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.
   Odznaczenie płk. Edwarda Wacnika Krzyżem Komandorskim ZŻWP, jest zasłużonym uhonorowaniem jego 28-letniej bardzo aktywnej działalności związkowej oraz szczególnym uświęceniem jego dziewięćdziesiątej rocznicy  (30 marca br.) urodzin.

Mirosław WDOWCZYK

 

« Powrót do listy