Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ODZNACZONY MEDALEM WIERNI TRADYCJI

Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego za kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wartości, które przyświecały bohaterskim czynom powstańców, Andrzej Dargacz Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu został odznaczony Medalem Wierni Tradycji.
    Uroczystość wręczenia odbyła się  w dniu 2 marca 2018 r. podczas sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
    Andrzej Dargacz czynnie angażuje się w działalność związaną z ochroną miejsc pamięci narodowej i propagującą pamięć o Powstaniu Wielkopolskim
.
   Corocznie organizuje dla inowrocławskiej młodzieży cykliczne rajdy powstańczymi szlakami na trasach: Kościelec Kujawski - Inowrocław (od 1999 r.), Rojewo - Inowrocław (od 2003 r.), Jaksice - Złotniki Kujawskie (od 2004 r.), rajd im. kpt. Pawła Cymsa oraz innych rajdów związanych z miejscami walk w Powstaniu Wielkopolskim, a także innych zrywów narodowych Polaków. Rajdy i wydarzenia, które organizuje, skupiają dużą liczbę uczestników od 200 do 380 osób i są dość sporym wyzwaniem logistycznym. Przy tej okazji organizowane są różnego rodzaju konkursy i pogadanki, pogłębiające wiedzę uczestników tych imprez. Duże zainteresowanie i frekwencja na rajdach, to zasługa ścisłej współpracy Andrzeja Dargacza z inowrocławskimi szkołami oraz samorządami, a także niektórymi firmami w mieście, które nierzadko fundują nagrody uczestnikom rajdowych konkursów.  
   Jako Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu, Andrzej Dargacz jest też współorganizatorem uroczystości rocznicowo-patriotycznych organizowanych w mieście.
     Za swoją dotychczasową działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i  odznaczany.
    Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców, Andrzej Dargacz został odznaczony Medalem Wierni Tradycji.
    Medal wręczył mu prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego TPPW oraz członek Prezydium Zarządu Głównego Jacek Pietraszko.

ppłk pil. Lech MURAWSKI - Prezes Koła nr 7 w Inowrocławiu
Foto: Mieczysław KAMIŃSKI

 

« Powrót do listy