Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Jubileuszowy koncert X-lat WZW „Wiarusy”

W dniu 23 lutego 2018 roku, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, zorganizował X jubileuszową edycję koncertu WZW „Wiarusy”. To artystyczne przedsięwzięcie, poświęcone było 99 rocznicy urodzin patrona i założyciela Zespołu - ppłk lek. Stanisława Szarmacha, 50 rocznicy powołania do życia Męskiego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” oraz 10 rocznicy reaktywowania Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” po 20 latach jego nieobecności na słupskiej scenie artystycznej.
    Koncert, tradycyjnie już, miał wymiar artystyczny, a także charytatywny. Kwestowano na rzecz słupskiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Publiczność wypełniła salę biblioteczną po brzegi, obecni byli włodarze, kombatanci i żołnierze rezerwy słupskich jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych stowarzyszeń w tym członkowie współpracującej z „Wiarusami” słupskiej Akademii III Wieku oraz przedstawiciele słupskiego Hospicjum. Nie zabrakło sympatyków, oraz wielbicieli Zespołu. Oceniamy, że w niewielkiej sali Miejskiej Biblioteki Publicznej było około 250 osób.
    Zespół „Wiarusy” powstał w 1968 roku jako Męski Zespół Wokalny „Wiarusy” dzięki staraniom ppłk. lek. Stanisława Szarmacha, który był zarówno jego kierownikiem jak i wielce zaangażowanym autorem wielu piosenek oraz aranżerem piosenek żołnierskich i patriotycznych. Zespół ten szybko stał się laureatem wielu prestiżowych festiwali. Występował w Słupsku, województwie, w kraju i za granicą. Był on dobrym ambasadorem Słupska oraz Wojska Polskiego. W 1988 roku, po przeszło 30-letnim okresie działalności, ppłk lek. Stanisław Szarmach ciężko zachorował, a Zespół w wyniku braku Kierownika i głównego inicjatora jego działalności przestał istnieć.
     Po 20 latach przerwy, w lutym 2008 roku, dzięki inicjatywom przedstawicieli słupskich władz samorządowych panów Obecnego i Kwiatkowskiego, a także byłych członków „Wiarusów” oraz zaangażowaniu Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP Kolegi Romualda Detmera, Zespół został odtworzony jako Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”, którego Kierownikiem został Kolega Romuald Detmer. W lutym 2018 minęło właśnie 10 lat jego działalności w nowym składzie. Obecnie za stronę muzyczną Zespołu odpowiada jego Kierowniczka Muzyczna i jednocześnie dyrygentka Eliza Prasowska. To głównie dzięki jej staraniom poziom wykonania piosenek, prezentowanych zarówno przez cały Zespół jak i poszczególnych solistów, jest coraz wyższy.
    Zespół wykonał już wiele koncertów dla społeczności Słupska. Zapewniał oprawę artystyczną uroczystości o charakterze patriotyczno-historycznym z okazji świąt państwowych, integracji środowisk miejskich, gminnych oraz służb mundurowych, a także religijnych i rodzinnych. Najwyższym osiągnięciem w dziesięcioletniej karierze zespołu jest główna nagroda GRAND PRIX na „VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Swietłogorsk 2013”. W 2016 roku, brał udział w IV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Koszalinie, Zespół zajął I miejsce. na X Festiwalu Pieśni Żołnierskiej o złoty buzdygan – Kosakowo 2016, wrócił z nagrodą specjalną Pułkownika Związku Piłsudczyków RP i nagrodą Wójta gminy Kosakowo za zajęcie III miejsca. Brał również udział w Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej, a ostatnim wymiernym sukcesem jest nagroda Grand Prix na II Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej - czerwiec 2017.  Jak widać z powyższego dorobek Zespołu w okresie jego dziesięcioletniej działalności jest ogromny.
   Jubileuszowy koncert składał się z dwóch części. W pierwszej części, Zespół zaprezentował powszechnie znane i lubiane pieśni wojskowe i patriotyczne w wykonaniu całego Zespołu. W drugiej części zaprezentowano również znane piosenki ale w większym zakresie wystąpili soliści, członkowie Zespołu.
    W przerwie wystąpili Elza i Ryszard Prasowscy (córka i jej tata) oraz Zygmunt Chojnowski. Przedstawili oni piosenki z nowymi, opracowanymi przez siebie tekstami, do znanych i popularnych zarówno w Polsce jak i na świecie melodii.
    W trakcie całego koncertu panowała wspaniała atmosfera. Jubileusz był dokumentowany przez przedstawicieli słupskich i regionalnych mediów. Były gromkie brawa, radosne twarze, wspólne śpiewanie, a także łzy w oczach. Dziękowano „Wiarusom” długo, robiono wspólne zdjęcia pamiątkowe.

Jan KARAŚ

 

« Powrót do listy