Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Poselski (PSL) projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - tzw. „Emerytura bez podatku” (druk sejmowy nr 2182)

W przedmiotowym projekcie ustawy, którego pomysłodawcą jest klub poselski Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), proponuje się zmiany m.in. w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
    Celem przedmiotowych zmian jest likwidacja obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających emeryturę i rentę.
    W ocenie projektodawcy projekt ustawy wpłynie pozytywnie na sytuację finansową osób pobierających emerytury i renty bowiem jego wejście w życie spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur (rent) w kwocie brutto o 20 procent wyższe niż dotychczasowe świadczenie emerytalne.
   Projektodawca podaje, iż projekt ustawy spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz składki zdrowotnej, ale tym samym zaznacza, że wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększy udział budżetu państwa z podatków od towarów i usług (VAT).
    Przykład.  Przy emeryturze wypłacanej na rękę w wysokości 1338 zł,  dzięki „Emeryturze bez podatku” wzrośnie ona o ok. 262 zł do kwoty 1600 zł. W ciągu roku to dodatkowo aż 3144 zł.
   Obecnie projekt jest konsultowany na spotkaniach także z seniorami i wszędzie jest „entuzjastycznie przyjmowany”.
    „Jest teraz taka chwila, że trzeba postawić na politykę senioralną. Emerytura bez podatku jest fundamentalną zmianą. To jest sztandarowy projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którym pójdziemy do wszystkich kolejnych wyborów, jeśli nie zostanie przyjęty w tym momencie” - oznajmił Prezes PSL Kosiniak-Kamysz.

Miłosz BIAŁY

 

Pełny tekst projektu ustawy przedstawiamy poniżej jako plik .pdf

 


 

« Powrót do listy