Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

SPOTKANIE Z HONOROWYM PREZESEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

5 października 2017 roku w kronikach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapisze się szczególnie, w tym bowiem dniu Honorowy Prezes Związku, jeden z nestorów naszej społeczności związkowej, płk dr Zenon Biesaga, były szef Wojskowej Służby Topograficznej Sztabu Generalnego WP przyjął w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym „Dom Nad Świdrem” w Otwocku, przedstawicieli kierownictwa Związku w osobach: Prezes Związku, płk Marek Bielec, Sekretarz Generalny ZG, płk Jan Kacprzak oraz wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych, płk Miłosz Biały.
    Spotkanie było także okazją do wręczenia płk. dr. Zenonowi Biesadze aktu powołania na członka Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZŻWP, zgodnie z zapisami uchwały Zarządu Głównego jednomyślnie podjętej w dniu 19 września 2017 r. Prezes Związku płk Marek Bielec wręczając płk. dr. Zenonowi Biesadze akt powołania, życzył owocnej i twórczej pracy w składzie Komisji Historycznej ZG ZŻWP
.
     Należy przypomnieć, że płk dr Zenon Biesaga rozpoczął służbę wojskową w 1949 r. gdy został powołany do Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy nr 13 w Wałczu.
    W 1951 roku ukończył Oficerską Szkołę Topografów w Jeleniej Górze. Po ukończeniu szkoły służbę zawodową rozpoczął w 1 Samodzielnym Oddziale Topograficznym Sztabu Generalnego WP. Od 1953 do 1955 roku pełnił służbę w Samodzielnym Oddziale Fotogrametrycznym w Warszawie. Następnie do 1958 r. był kierownikiem grupy w 22 Samodzielnym Oddziale Topogeodezyjnym w Komorowie. Stąd został przeniesiony do Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP, gdzie kierował m.in. Wydziałem Automatyzacji i Mechanizacji. W tym czasie ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, a w 1962 r. - w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1963 r. powrócił do Komorowa, by objąć dowodzenie 22 Samodzielnym Oddziałem Topogeodezyjnym. Od 1967 r. aż do odejścia w stan spoczynku pełnił służbę w Zarządzie Topograficznym Sztabu Generalnego WP najpierw na stanowisku szefa oddziału, a następnie zastępcy szefa zarządu. W 1983 r. został szefem Zarządu IX Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - szefem Wojskowej Służby Topograficznej. 15 stycznia 1990 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku. Za osiągnięcia w służbie został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
    Po odejściu w stan spoczynku włączył się w wir pracy społecznej w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W 1993 r. został wybrany prezesem Zarządu Koła nr 7 w Warszawie. W listopadzie 1993 r. podczas IV Krajowego Zjazdu Delegatów Związku został wybrany do Prezydium Zarządu Głównego, gdzie został Sekretarzem Generalnym. Rok później płk. dr. Zenonowi Biesadze powierzono zaszczytną funkcję Prezesa. Nieprzerwanie do 2006 r. (przez trzy kadencje) kierował Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Warto zaznaczyć, że płk dr Zenon Biesaga znajduje się w świetnej formie, obserwuje scenę polityczną i pozarządową w kraju, jest żywo zainteresowany działalnością Związku i chętnie wysłuchiwał „sprawozdań” o ostatnich osiągnięciach i niepowodzeniach związkowych.
   Prezes Związku płk Marek Bielec oraz pozostali członkowie spotkania opowiadali o najbliższych planach i projektach, które będą realizowane w ZŻWP. Płk dr Zenon Biesaga interesował się również przyszłą działalnością Komisji Historycznej ZG ZŻWP
.
    Pytań i odpowiedzi nie było końca, po prawie półtora godzinnej wizycie i okolicznościowej lampce szampana. Uświadomiło nam ono, że dalszy ciąg działalności społecznej naszego Honorowego Prezesa Związku, płk. dr. Zenona Biesagi, zważywszy na jego doskonałą kondycję jest zapewniony
.
    Płk dr Zenon Biesaga mile zaskoczył także swoich gości niezwykle cenną i szczególną dla nas niespodzianką, że Jego prywatną kolekcję, którą pozostawił w swoim poprzednim mieszkaniu jest gotowy przekazać Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego. Serdecznie dziękujemy!!!

Miłosz BIAŁY

 

« Powrót do listy