Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 19 września 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
    W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski.

     W pierwszym punkcie obrad, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. Zdzisław Czarnecki poinformował obecnych o aktualnym stanie działań protestacyjnych, związanych ze skutkami ustawy represyjnej, która dotyczy głównie policjantów i funkcjonariuszy. Zaapelował, aby nasze żołnierskie środowisko aktywnie włączyło się do akcji protestacyjnych pod jednym sztandarem, łączącym wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy, będących członkami służb mundurowych RP.
    Następnie, Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz informację o podjętych działaniach po XI Krajowym Zjeździe Delegatów ZŻWP.
     W części organizacyjnej posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące:
   1) Regulaminu działania Zarządu Głównego ZŻWP oraz regulaminów pracy Komisji Problemowych;
     2) Ramowego planu zasadniczych zamierzeń Zarządu Głównego ZŻWP na 2018 r.;
    3) Wytycznych Zarządu Głównego ZŻWP dotyczących realizacji Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP;
   4) Zasad sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z zał. nr 6 ustawy o rachunkowości;
    5) Budżetu oraz zasad opłacania składek członkowskich w 2018 r.;
    6) Wdrożenia „Kompendium działalności socjalno-zdrowotnej ZŻWP”;
    7) Powołania Komisji Problemowych Zarządu Głównego ZŻWP;
   8) Uzupełnienia składu Rady i Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i  Rencistom Wojskowym.
   Ponadto, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP odznaczono Adama Krasieńkę, Dyrektora Przedsiębiorstwa „KRA-BOX”, Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”.
   

Rzecznik Prasowy ZŻWP
płk Miłosz BIAŁY

« Powrót do listy