Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

20 marca 2017 r. w Warszawie w ramach planu zamierzeń na bieżący rok odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego IX kadencji.
     Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała.
     W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Zbigniew Domański i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego płk Jan Gazarkiewicz.

     Na wstępie posiedzenia Prezes Związku ocenił bieżącą sytuację oraz omówił najważniejsze zadania stojące przed Związkiem przed zbliżającym się XI Krajowym Zjazdem Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Wysłuchano także Sekretarza Generalnego ZG płk. Jana Kacprzaka o działaniach podjętych przez Związek po złożeniu w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
   Dyrektor Biura ZG płk Henryk Budzyński przedstawił wnioski wynikające z przedłożonych przez Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe ZŻWP sprawozdań z działalności w 2016 r.
   Wiceprezes ZG ds. ekonomicznych płk Marek Bielec przedstawił aktualną sytuację finansową Związku oraz Zarządu Głównego. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe ZG ZŻWP za rok obrachunkowy 2016.
  Pełnomocnik Zarządu Głównego ds. działalności Spółki Vets&Army płk Józef Mól przedstawił informację dotyczącą jej działalności w 2016 r.
    Podjęto uchwały w sprawie wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz o nadaniu płk. Bogdanowi Millerowi - tytułu „Człowiek Roku Związku 2016”.
   Ponadto zatwierdzono uchwałę Prezydium Zarządu Głównego o nadaniu sztandaru dla Koła nr 10 ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego  w Kożuchowie. Podjęto również uchwałę w sprawie ustanowienia Złotej Komandorii „Za zasługi dla Związku”.
   Na zakończenie posiedzenia dyskutowano nad problematyką dotyczącą aktualnej kampanii sprawozdawczo wyborczej w ZŻWP oraz przyszłych krajowych wyborach samorządowych.

Rzecznik Prasowy ZŻWP
płk Miłosz BIAŁY

« Powrót do listy