Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

OBOWIĄZEK REJESTRACJI KART PREPAID

Wejście w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 24 czerwca 2016 r. poz. 904) spowodowało, że istnieje obowiązek rejestracji kart prepaid do dnia 1 lutego 2017 r.
    Określenie prepaid jest najczęściej używane jako nazwa, polegającą na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfikacyjnych. Opłata za kartę była wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek było możliwe przez czas określony przez operatora. W zależności od wysokości wniesionej opłaty, czas ten wahał się zwykle od dwóch do trzystu sześćdziesięciu pięciu dni. Po tym okresie konieczne było ponowne uzupełnienie konta. Jednostki były odejmowane z konta użytkownika proporcjonalnie do wykonanych połączeń i wykorzystanych usług dodatkowych. Doładowanie konta i odnowienie limitu jednostek następowało po zakupie specjalnego kuponu. Cechą charakterystyczną oferty prepaid był brak konieczności zawarcia pisemnej umowy z operatorem. Rezygnacja była jeszcze łatwiejsza: wystarczyło zaprzestać korzystania z karty.
   Nowe przepisy nakładają na sprzedawców prepaidów obowiązek pozyskania od kupujących kartę z nowym numerem telefonu (obowiązek nie będzie oczywiście dotyczył „doładowań” kont przypisanych do numerów już zarejestrowanych) określonych danych personalnych. Obywatele Unii Europejskiej będą musieli podać imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości, a cudzoziemcy spoza Wspólnot - numer paszportu lub karty pobytu. W przypadku zakupu telefonu na firmę konieczne będzie podanie nazwy firmy oraz numeru REGON, NIP, lub KRS, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną - numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.  Używanie zakupionego numeru będzie możliwe dopiero po zweryfikowaniu prawidłowości podanych danych przez sprzedającego kartę.
     Obowiązek rejestracji używanych numerów telefonów dotyczy również tych, którzy już teraz korzystają w prepaidów. Osoby takie do 1 lutego 2017 r. muszą zarejestrować posiadane karty, w przeciwnym razie zostaną one wyłączone z użytku.
    Obowiązkowa rejestracja kart SIM dotyczy również dzieci. Najpewniej niepełnoletnie osoby będą mogły zarejestrować kartę na takich zasadach, jak w przypadku ofert typu mix - czyli jeśli ukończyły 13 rok życia i wyrobiły dowód osobisty lub paszport albo w obecności prawnego opiekuna.
   Jak się nietrudno domyśleć, w zakresie wprowadzenia obowiązku rejestracji prepaidów, projekt ustawy uzasadniony został chęcią pozbawienia anonimowości osób korzystających z kart prepaid, co ułatwi ich identyfikację w sytuacji podejrzenia o  terroryzm. Obowiązek rejestracji może być szczególnie uciążliwy dla odwiedzających nasz kraj obcokrajowców, którzy potrzebując lokalnego numeru telefonu jedynie na krótki czas, zmuszeni będą do spełnienia uciążliwej formalności. Z drugiej strony wielu spośród nich nie będzie tym zaskoczonych - podobne przepisy obowiązują już w wielu krajach Unii, w tym w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Milosz BIAŁY

 

« Powrót do listy