Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Wystawa i zebranie Koła nr 28 ZŻWP w Szczecinie

Zgodnie z harmonogramem pracy Koła nr 28 ZŻWP w dniu 14 lutego 2014 r., odbyło się zebranie poświęcone sprawom statutowym i bieżącym z życia środowiska.
   Jednocześnie członkowie Koła zapoznali się z wystawą okolicznościową pt. „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK w akcji „Burza”. Prelegentem i jednocześnie autorem tej wystawy był Mirosław Borowski, członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, który zorganizował już ponad czterysta wystaw o różnej tematyce. Na koniec tej interesującej prelekcji podziękowano jej autorowi oklaskami i wpisem do księgi pamiątkowej złożonym przez Prezesa Koła nr 28 kol. Przemysława Jaskułę.
 

Czytaj więcej »

Spotkanie sprawozdawcze w Kole nr 25 przy AMW

Zgodnie z harmonogramem, 13 lutego 2014 roku w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się spotkanie sprawozdawcze za 2013 rok członkiń i członków Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW. W zebraniu, prowadzonym przez prezesa Zarządu Koła kol. kmdr. Wacława Drobniewskiego, oprócz licznego grona uczestników, udział wziął również prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr dr inż. Ryszard Czarnota.
 

Czytaj więcej »

Zebranie w duchu wspólnego działania

Jednym z najbardziej aktywnych kół w pomorskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest Koło nr 34 w Starogardzie Gdańskim, gdzie prezesem Zarządu jest kol. ppłk Czesław Kosianowicz. Wprawdzie, Koło nie jest najliczniejszym ogniwem Związku na terenie województwa pomorskiego, ale mimo tego stanowi bardzo istotny element nie tylko starogardzkiego życia społecznego i publicznego. Koło legitymuje się szczególnymi zasługami w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji patriotycznych narodu i Wojska Polskiego, popularyzacji problematyki proobronnej i społecznikowskiego działania. Obchody doniosłych rocznic, działalność edukacyjna wśród młodzieży szkolnej, przedsięwzięcia integracyjne – to tylko niektóre z bogatego katalogu form aktywności społecznej Koła.

Czytaj więcej »

Policjantki w Kole nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 20 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków i sympatyków Koła. Celem spotkania było zapoznanie członków Koła z Planem zasadniczych przedsięwzięć na 2014 rok oraz spotkanie z policjantkami Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 

Czytaj więcej »

XVI Nocny Marsz Szlakiem Powstania Wielkopolskiego na Kujawach Zachodnich

W dniu 18 stycznia 2014 roku Koło nr 7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu było współorganizatorem XVI Nocnego Marszu Szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Marsz rozpoczął się zapaleniem zniczy przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przez delegację uczestników.
 

Czytaj więcej »

Wiarus służby nie kończy…

W dniu 15 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 salę stołówki Dowództwa Garnizonu Stołecznego przy ul. Filtrowej, wypełniło kilkadziesiąt osób zrzeszonych w Kole nr 29 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przy Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.
   To kolejne już spotkanie członków Koła - zorganizowano tym razem, jako wigilijno – noworoczne – zgromadziło wielu weteranów i rezerwistów, pełniących niegdyś służbę wojskową - w większości przypadków – w Departamencie Kadr MON. Obecni byli także byli żołnierze innych rodzajów broni i służb.
 

Czytaj więcej »

Obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu

27 grudnia 2013 r. w Inowrocławiu odbyły się uroczyste obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w których uczestniczyli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Koła nr 7 i 14.
   Oddany został hołd kapitanowi Pawłowi Cymsowi i uczestnikom powstania. Obchody przybrały szczególny charakter ze względu na przeniesienie prochów głównego autora działań powstańczych w Wielkopolsce i na Kujawach Zachodnich kapitana Pawła Cymsa, z dotychczasowego miejsca spoczynku w Bystrej (w Beskidzie Śląskim) do Akropolu Bohaterów na gnieźnieńskim cmentarzu św. Piotra.
 

Czytaj więcej »

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Inowrocławiu

Tradycyjnie już, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Koła nr 7 przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu zorganizował spotkanie z członkami koła oraz zaproszonymi gośćmi w osobach płk. pil. Zbigniewa Musiała Dowódcy 56. Bazy Lotniczej, ppłk. Roberta Tyszko przedstawiciela Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, Macieja Szoty Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Inowrocławia, Zbigniewa Woźnickiego przedstawiciela Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Marka Fojutowskiego Prezesa Koła nr 14 przy 2. Inowrocławskim pułku inżynieryjnym, Pawła Błaszaka Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, Tadeusza Kacprzaka Wójta Gminy Inowrocław wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Krystyną Wysocką.
 

Czytaj więcej »

Listopad w Gołdapi

11 listopada w Gołdapi od trzech lat obchodzony jest w szczególny sposób. Najpierw odbywa się sztafeta, która ma promować nowoczesną formę patriotyzmu oraz wolontariat, angażując i integrując całą społeczność lokalną, ukazując alternatywne sposoby spędzenia wolnego czasu. By wystartować, nie potrzeba żadnego stroju, tempo ruchu każdy ustala sobie sam. Można biec albo się przespacerować.
 

Czytaj więcej »

Tym, co odeszli na wieczną wachtę

Od lat stało się już tradycją w Kole nr 25 przy Akademii Marynarki Wojennej, że w Dniu Zadusznym delegacje Koła odwiedzają miejsca pochówku swych zmarłych kolegów. Akcjom przyświeca hasło: „Oby żaden z grobów członków Koła nie został zapomniany”. I tym razem, z inspiracji Zarządu Koła, kierowanego przez kol. kmdr. Wacława Drobniewskiego w słotne przedpołudnie 2 listopada br. liczne grupy członków, w tym także z udziałem wdów lub córek po zmarłych i zarazem członkiń Koła – kol. kol. Bożeny Rymasz, Zofii Mosoń, Grażyny Kiersnowskiej, Urszuli Marcinkiewicz i Genowefy Witkowskiej, odwiedzały miejsca wiecznego spoczynku byłych żołnierzy na gdyńskich nekropoliach.
 

Czytaj więcej »