Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Debrzno - Spotkanie po latach

W dniu 28 maja 2016 r., tuż przed rozpoczynającym się latem Koło nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Debrznie zorganizowało spotkanie byłych żołnierzy jednostek dyslokowanych w okresie powojennym w garnizonie Debrzno. Spotkanie to połączono z uroczystością oficjalnego otwarcia przygotowywanego i zbudowanego rękami kolegów z Koła nr 8, przy wsparciu sił i środków władz samorządowych miasta Debrzno, Placu Lotników Polskich. Należy ocenić, że na spotkanie przybyło około 250 byłych żołnierzy i członków ich rodzin, niektórzy z dość odległych garnizonów.
    Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.30 od spotkania okolicznościowego w sali widowiskowej CKST, gdzie po rozpoczęciu uroczystości Hymnem Lotników wykonaniu miejscowego zespołu artystycznego i po przywitaniu zebranych wielu pokoleń żołnierzy debrzeńskich jednostek, Prezes Koła ppłk Jan Beme, przedstawił bardzo ciekawą prezentację o historii tego Lotniczego Garnizonu. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć również przygotowany specjalnie na tą uroczystość film zawierający materiały zebrane od byłych żołnierzy debrzeńskich jednostek i umiejętnie połączone w taki sposób by zobrazować wiele ciekawych zdarzeń w jednostkach lotniczych w Debrznie. Film zawierał również zdjęciową i filmową dokumentację prac związanych z pozyskaniem i przygotowaniem samolotów pomników, które stanęły teraz jako najciekawsze instalacje na Placu Lotników Polskich. Prezentacje te były przeplatane artystycznymi występami miejscowych zespołów.
    W końcowej części spotkania, przedstawiciele samorządu terytorialnego: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Pan Wojciech Kallas oraz Wójt Gminy Laskowa Pan Czesław Stanisławczyk, gorąco podziękowali Prezesowi i członkom Koła, którzy byli najbardziej aktywni w pracach związanych z przygotowaniem instalacji na Placu Lotników Polskich. Efekt ich prac już od dzisiaj mogą podziwiać, na pięknie wyglądającym skwerze, z obiektami lotniczymi, które budzą wielkie zainteresowanie wśród przebywających tam zarówno mieszkańców miasta jak i przyjezdnych.  
     Następnie zebrani przeszli na Plac Lotników Polskich, gdzie nastąpiło otwarcie Placu, w tym: odsłonięcie tablic z napisami: Alejka 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, Alejka 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, odsłonięcie głównej tablicy informacyjnej tego Placu oraz tablic informacyjnych przy instalacji samolotu Mig-21 oraz TS-11 Iskra. Odsłonięcia poszczególnych elementów dokonywali byli długoletni żołnierze, każdy element odsłaniała inna wyznaczona delegacja byłych żołnierzy debrzeńskich jednostek.
    Po uroczystościach na Placu Lotników Polskich ich uczestnicy zostali zaproszeni do restauracji na uroczysty obiad. W trakcie obiadu, w obecności uczestników uroczystości, Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku płk dypl. Jan Karaś, wręczył najbardziej zaangażowanym i zasłużonym członkom Koła nr 8 medale i odznaczenia:
     Złoty Medal XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał:
     - Prezes Koła nr 8 ZŻWP w Debrznie, ppłk mgr Jan Beme.
     Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” otrzymali:
     - Płk dypl. Jan Nowak;
     - Ppłk Kazimierz Pawlenko;
     - Mjr Stefan Sawczak.
     Prezes Koła otrzymał ponadto pismo od Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk. Romualda Detmera z gratulacjami i podziękowaniami za znakomite efekty prac członków tego Koła w przygotowaniu instalacji na Placu Lotników Polskich, a także bardzo dobre efekty pracy w kierowaniu działalnością tego Koła w realizacji statutowych zadań Związku.
     W godzinach od 16.00 do 19.00 odbyły się spotkania grupowe, na których było wiele wspomnień o wspólnej służbie, zdarzeniach wesołych i smutnych, o których już nie wszyscy pamiętali ale w toku rozmów wracały znów tamte chwile, nastrój i wspomnienia.
   Od godziny 20.00 rozpoczął się bankiet dla osób, które zgłosiły akces, gdzie kontynuowano wspólną zabawę „Spotkania po latach” garnizonu lotniczego Debrzno.

Tekst i foto: Jan KARAŚ

Mig-21 widok ogólny
PZL TS-11 Iskra
Gratulacje od władz
Wyróżnieni

« Powrót do listy