Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

35-lecie powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu

Obchody 35-lecia powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu obchodzono w dniu 1 kwietnia 2016 roku.
    Aby skutecznie bronić interesów byłych żołnierzy zawodowych należało się zorganizować. Tak powstała idea powołania do życia stowarzyszenia, które broniłoby interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodowych zwolnionych z czynnej służby wojskowej. Koło  nr 7 przy JW 1641 w Inowrocławiu powstało 18 marca 1981 r. Numeracja Koła oznaczała, że w województwie  powstało jako siódme.
     Prezesami Koła nr 7 kolejno byli:
   - ppłk w st. spocz. Leon Borysow - 1981-1985 r. - członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego;
    - ppłk rez. Stanisław Hartenberger - 1985-1988 r.;
    - mjr rez. Karol Jóźwiak - 1988-1992 r.;
    - mjr rez. Zdzisław Burzański  - 1992-1993 r.;
    - mjr rez. Wiesław Bałaziński  - 1993-1997 r.;
    - ppłk rez. nawig. Andrzej Wójcik - 1997-2009 r.;
    - ppłk rez. pil. Lech Murawski  - 2009 do czasów obecnych.
   Koło nasze w dniu oficjalnej daty powstania liczyło 29 członków. W następnych latach liczba członków wzrosła do 102. Obecnie Koło liczy 32 członków. Wielu z naszych kolegów w tym 29 członków założycieli odeszło na wieczną wartę. W intencji zmarłych członków ZŻWP w przeddzień uroczystości w Kościele Garnizonowym pw. św. Barbary i Œśw. Maurycego, została odprawiona msza święta celebrowana przez Proboszcza Parafii Wojskowej ks. mjr. dr. Tomasza Skupienia.
     Najstarszymi członkami, którzy do Koła wstąpili w dniu 11 września 1981 r.  to koledzy Marian Boguszewski, Leopold Jaworski i Józef Lipowicz.
    Koło ściśle współpracuje z Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, Oddziałem Inowrocławskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Zarządem Powiatowym i Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wieloma innymi stowarzyszeniami. Członkowie Koła uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie miasta oraz w œświętach Jednostek Wojskowych. W mieście znana jest też drużyna strzelecka z naszego Koła. Działaczami wielu organizacji pozarządowych na terenie miasta są członkowie naszego Koła. Dokładna dokumentacja naszej działalności znajduje się w wydawnictwie „Nasze dwudziestolecie”, biuletynie wydanym z okazji 25-lecia i kronice, którą prowadzi kol. Roman Zieliński.
    W XXXV rocznicę powstania Związku Prezes Koła ppłk. pil. Lech Murawski  podziękował wszystkim członkom za aktywność, za realizację celów naszego stowarzyszenia. Podziękował za życzliwość, wyrozumiałość i pomoc niesioną przez Zarząd Wojewódzki, władzom samorządowym naszego regionu, współpracującym z nami organizacjom.  Pamięć i współpraca z  nami pozwala nam spełniać się we wspólnej pracy dla społeczności lokalnej. Prezes życzył wszystkim satysfakcji z pracy oraz działalności społecznej. Niech przynosi ona dobre owoce i wdzięczność współobywateli.
    Na uroczystym spotkaniu z okazji XXXV lecia Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczyli goście w osobach:
     - Członek Prezydium Zarządu Głównego, a zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. płk Józef Mól.
     Przedstawiciele Prezydium Związku Wojewódzkiego:
     - kol. ppłk Stanisław Mandziuk - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego;
     - kol. mjr Marek Plit - sekretarz Zarządu Wojewódzkiego.
     Przedstawiciele Władz Powiatu i Miasta Inowrocławia w osobach:
     - Wicestarosta Inowrocławski Pan Włodzimierz Figas
     - Prezydent miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza
     - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Kaczmarek
     - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Pani Magdalena Kaiser
     - Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. mjr. dr. Tomasz Skupień
     Władze Gminy Inowrocław w osobach:
     - Wójt Gminy Inowrocław Pan Tadeusz Kacprzak
     - Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Wysocka
     - Zastępca Wójta Pan Marek Karólewski
    - Pani Magdala Łośko Dyrektor Biura Poselskiego posła na sejm RP pana Krzysztofa Brejzy
   - Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kujawy Pan płk Zbigniew Woźnicki
    - Sekretarz Koła nr 14 kol. ppłk. Janusz Sosiński
    - Dyrektor Gimnazjum nr 3 im 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej Pan Paweł Błaszczak
    - Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastowskiego Pan Michał Jaœtak.
   Serdecznie powitani zostali członkowie i sympatycy  naszego koła, przedstawiciele inowrocławskiej prasy oraz przyjaciele współpracujący z kołem.   
   

Uchwałą Nr 2/2016/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 9.2.2016 r. w sprawie nadania Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP odznaczony został:
     Pan ppłk Lech Murawski

Złotym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:
     Pan ppłk Andrzej Dargacz
     Pan mł. chor. Zbigniew Doros
     Pan ppłk Andrzej Wójcik
     Pan st. chor. sztab. Tadeusz Wróblewski

Srebrnym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:
     Pan chor. Marian Boguszewski
     Pan mjr Leopold Jaworski
     Pan st. kpr. Krzysztof Pęczkowski
     Pani Krystyna Wysocka

Brązowym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:
     Pan mjr Bronisław Gładysz
     Pan st. chor. sztab. Stanisław Boczkowski
     Pan mł. chor. Józef Lipowicz

Odznaką Honorową ZŻWP odznaczeni zostali:
     Pan por. Tadeusz Barczak
     Pan płk Feliks Janas
     Pan chor. sztab. Kazimierz Michalczyk
     Pan ppłk Krzysztof Szymkowiak

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniło:

Złotym Medalem XXXV lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
     Pana mjr. Wiesława Bałazińskiego
     Pana chor. Mariana Boguszewskiego
     Pana st. chor. sztab. Jerzego Bajarskiego
     Pana ppłk. Andrzeja Dargacza
     Pana mł. chor. Zbigniewa Dorosa
     Pana mjr. Bronisława Gładysza
     Pana mjr. Leopolda Jaworskiego
     Pana szer. Mirosława Kowalkowskiego
     Pana mł. chor. Józefa Lipowicza
     Pana st. chor. sztab. Józefa Łukaszewskiego
     Pana ppłk. Lecha Murawskiego
     Pana st. chor. sztab. Tadeusza Mygę
     Pana płk. Zbigniewa Nawrota
     Pana st. sierż. Józefa Nikiela
     Pana st. kpr. Krzysztofa Pęczkowskiego
     Pana kpt. Andrzeja Piotrowskiego
     Pana mł. chor. Grzegorza Romanowskiego
     Pana mjr. Jana Sójkowskiego
     Pana ppłk. Krzysztofa Szymkowiaka
     Pana ppłk. Stanisława Walachowskiego
     Pana ppłk. Andrzeja Wójcika
     Pana st. chor. sztab. Tadeusza Wróblewskiego
     Pana st. sierż. Romana Zielińskiego

Srebrnym Medalem XXXV lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
     Pana Pawła Błaszaka
     Pana st. chor. sztab. Bogumiła Czaplickiego
     Pana st. kpr. Mariana Frąszczaka
     Pana Michała Jaœtaka
     Pana Tadeusza Kacprzaka
     Pana st. ogniomistrza Mieczysława Kamińskiego
     Pana st. kpr. Macieja Kaweckiego
     Pana st. chor. sztab. Zbigniewa Olszewskiego
     Pana ppłk. Bogdana Kopycioka

Medale Pamiątkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymali:
     Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Brejza
     Wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego Pan Włodzimierz Figas
     Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Pan Marek Karólewski
     Prezydent Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza
     Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Pan Tomasz Marcinkowski
     Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia Pani Magdalena Kaiser
    Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa Pan Piotr Strachanowski
     Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. mjr. dr. Tomasz Skupień
     Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Inowrocławiu Pan Rafał Cyms
    Przyznane przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczenia i wyróżnienia, wręczyli płk w st. spocz. Józef Mól - Prezes Zarządu Wojewódzkiego, płk w st. spocz. Stanisław Mandziuk - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezes Koła nr 7 ppłk pil. w st spocz. Lech Murawski.

Nagrodą książkową przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnieni zostali:
     Pan ppłk Andrzej Dargacz
     Pan mł. chor. Zbigniew Doros
     Pan ppłk  Lech Murawski
     Pan st. kpr. Krzysztof  Pęczkowski
     Pan st. chor. sztab. Tadeusz Wróblewski

Zarząd Koła uhonorował także nagrodą książkową kronikarza Koła Pana st. sierż. Romana Zielińskiego i członka Koła Pana szer. Mirosława Kowalkowskiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone również, odznaczenia i Dyplomy Honorowe PTTK „ Za Pomoc i Współpracę przyznane przez ZG PTTK w Warszawie.
     Medal PTTK przyznano Kołu nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu oraz Dyplomy Honorowe kol. Lechowi Murawskiemu, kol. Tadeuszowi Wróblewskiemu oraz kol. Zbigniewowi Doros.
     Przyznane wyróżnienia w imieniu Prezesa ZG PTTK, wręczył kol. Andrzej Dargacz - Prezes Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

Ppłk w st. spocz. Andrzej DARGACZ –
Rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu.


« Powrót do listy