Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Dostojni Jubilaci

W listopadzie 2015 r. płk w st. spocz. Jan Dziewulak skończył 92 lata. Z tej okazji na zebraniu członków Koła nr 8 w Zielonej Górze w dniu 24 listopada br. prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP gen. bryg. Aleksander Bortnowski wręczył szanownemu i wielce zasłużonemu Jubilatowi najwyższe odznaczenie związkowe - Odznakę I Klasy z Gwiazdą „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Z rąk prezesa Koła nr 8  kpt. Andrzeja Pawlaka otrzymał list gratulacyjny i kwiaty. Zebrani odśpiewali Jubilatowi tradycyjne „sto  lat.”.
    Płk Jan Dziewulak urodził się 17 listopada 1923 r. w miejscowości  Dziewule pow. Wołczyn woj. Nowogródzkie. Ojciec był legionistą i w Dziewulach otrzymał 18 ha ziemi. 10 lutego 1940 r. został wraz z rodziną deportowany do m. Stepniak w Kazachstanie. Niedługo po tym Polakom wydano mu rosyjskie dowody osobiste. I już jako obywatel radziecki został wcielony do Armii Czerwonej. Służył w Mandżurii.
    Po ukazaniu się dekretu o utworzeniu 1-szej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki i po wyrażeniu zgody dowództwa jednostki Armii Czerwonej został skierowany do 1-szej DP, do której przybył 23 czerwca 1943 r. Pierwszy przydział to pluton rusznic ppanc. samodzielnej kompanii wsparcia 2-go pułku piechoty. 12 i 13 października 1943 r. brał udział w walkach pod Lenino.
     W grudniu 1943 r. został przeniesiony - już jako podoficer - do 3-ciej Dywizji Piechoty z przydziałem do 8 pp. W lipcu 1944 r. w walkach pod Puławami został ranny, trafił do szpitala w Lublinie, gdzie przebywał przez 2 miesiące. Po wyjściu ze szpitala przez punkt rozdzielczy w obozie na Majdanku został na własną prośbę skierowany ponownie do 3 DP. Jako dowódca plutonu rusznic ppanc. podczas walk na Wale Pomorskim w Kołobrzegu został ponownie ranny od wybuchu pocisku całkowicie tracąc słuch prawego ucha. Szlak bojowy zakończył na Łabie.
     Po zakończeniu wojny i powrocie 3DP do kraju już w stopniu sierżanta po napisaniu prośby do Marszałka Michała Roli-Żymierskiego został w listopadzie 1945 r. skierowany do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej w Przemyślu.
     Płk Jan Dziewulak przesłużył w wojsku 42 lata. W 1983 r. ze stanowiska zastępcy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze - na własną prośbę odszedł do cywila.  Za udział w walkach i w czasie służby wojskowej został odznaczony:
     1) Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari
     2) Krzyżem Kawalerskim  OOP
     3) Krzyżem Walecznych
     4) Medalem na Polu Chwały
     Niezwłocznie po zwolnieniu w 1983 r. wstąpił do ZBŻZ do koła nr 8 w którym przez dwie kadencje pełnił funkcje prezesa.  W ZŻWP był wielokrotnie wyróżniany, ostatnio Złotą  Odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”.
   Ponadto, jako inwalida wojenny był członkiem Związku Inwalidów Wojennych. W Zarządzie Okręgowym w Zielonej Górze przez 3 kadencje był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego a przez dwie zastępcą prezesa.
    Drugim Jubilatem był ppłk w st. spocz. Jan Kowalczyk, który we wrześniu 2015 r. obchodził 70-te urodziny. Tak się złożyło, że Jubilat i autor tego tekstu kpt. Andrzej Pawlak ukończyli to samo Liceum Ogólnokształcące w m. Błaszki k/Kalisza. Ppłk Jan Kowalczyk swoją przygodę z wojskiem rozpoczął w 1965 r. wstąpieniem do Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 1968 r. został skierowany do Wojskowego Ośrodka Szkolenia Służby Zakwaterowania i Budownictwa w Czerwieńsku a po jego dyslokacji w 1974 r. w Giżycku. W Ośrodku pełnił różne funkcje aż do Zastępcy Komendanta Ośrodka. Służbę wojskową ppłk Jan Kowalczyk zakończył w 1996 r., w 2001 r. wstąpił w Giżycku do ZŻWP. Po przeniesieniu się do Zielonej Góry wstąpił do Koła nr 8, w którym jest do chwili obecnej.

Andrzej PAWLAK
Sekretarz Lubuskiego ZW
Prezes Koła nr 8 w  Zielonej  Górze

 

« Powrót do listy