Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Uroczystość upamiętniająca bitwę z okresu I wojny światowej stoczoną w rejonie wsi Nowa Wola

11 września 2015 r. w miejscowości Nowa Wola odbyła się uroczystość upamiętniająca bitwę z okresu I wojny światowej stoczoną w rejonie wsi Nowa Wola (dawna nazwa Ruska Wola), Brzostówka i Wólka Zawieprzycka. Organizatorem uroczystości był wójt Gminy Serniki pan Stanisław Marzęda.
    W uroczystości wzięli udział goście przybyli z Niemiec, prof. Horst Spielmann oraz jego siostra wraz z mężem i córką, pan Mariusz Siemiątkowski -  przedstawiciel Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Żołnierzy Niemieckich „Volksbund”,  radni, sołtysi, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie ze szkół z terenu gminy oraz spora grupa mieszkańców Gminy Serniki.
   W uroczystości uczestniczyła delegacja Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie w składzie: płk Jan Być - przedstawiciel Koła nr 2 ZŻWP, ppłk Witold Borawski - wiceprezes ZW ds. patriotyczno-obronnych, ppor. Marek Gąszczyk - skarbnik ZW.
    Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kaplicy w Nowej Woli. Po niej zgromadzeni mieszkańcy oraz zaproszeni goście udali się na cmentarz, gdzie pod tablicą upamiętniającą żołnierzy niemieckich 91. Oldenburskiego Pułku Piechoty poległych 5-6 sierpnia 1915 roku zapalono znicze i złożono wieńce. Na cmentarzu głos zabrał wójt Gminy, który przypomniał tragiczne wydarzenia tamtych dni oraz odniósł się do tradycji opieki nad grobami żołnierzy I i II wojny światowej. Na zakończenie zaapelował do zebranych, abyśmy umieli wyciągnąć wnioski z wojennych tragedii, „aby nasze dzieci, wnuki, przyszłe  pokolenia, nie znajdowały miejsca spoczynku na takich jak te cmentarzach, na obcej ziemi z dala od ojczyzny”.
     Następnie udano się na cmentarz położony na brzegu lasu „Baran”, gdzie spoczywają żołnierze niemieccy, austriaccy, węgierscy i rosyjscy polegli w walkach toczących się w rejonie wsi Brzostówka, Nowa Wola i Wólka Zawieprzycka (w 1934 r. na ten cmentarz przeniesiono cmentarze wojenne z Brzostówki i Wólki Zawieprzyckiej). Po złożeniu wieńców i kwiatów, kilka słów do zgromadzonych wygłosił  prof. Horst Spielmann, który podkreślił, że takie uroczystości pozwalają nam uzmysłowić sobie jak ważne jest dla nas wszystkich zachowanie pokoju.
    W dalszej części, montaż słowno-muzyczny zaprezentował Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” pod kierunkiem pana Tadeusza Kucharskiego. Uroczystości na cmentarzach uświetnił występ pani Dominiki Pogrzebskiej, która wykonała kilka utworów w języku polskim, rosyjskim i niemieckim oraz uczniów Gimnazjum recytujących wiersze w języku polskim i niemieckim.

Witold MUSZYŃSKI
Zdjęcia: serwis internetowy Gminy Serniki« Powrót do listy