Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

VII Rajd im. kpt. Pawła Cymsa

  „Przejrzałem, że w pierwszej linii koniecznem sposobić się na zacnych obywateli,
       abyśmy się stać mogli silnym narodem.
       Biada ludowi, który woli brać wolność szturmem,
       niż stać się jej godnym przez rozum i wychowanie.”
       Tomasz Zan

Tym razem członkowie Koło nr 7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Inowrocławiu  zorganizowali VII Rajd im. kpt. Pawła Cymsa gdzie postanowili przybliżyć młodzieży inowrocławskich szkół kolejne wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim.
    Szlak rajdu pieszego wiódł z Pakości do Janikowa, dwóch miejscowości bezpośrednio związanych z powstaniem przełomu 1918/1919. Turyści na rowerach pokonali trasę Inowrocław – Dziarnowo - Kościelec Pakość – Giebnia - Janikowo.
   Kampania pakoska miała swoje zasługi w walkach. Warto wspomnieć chociażby o działającym tutaj Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” którego aktywność poprzedzał zryw niepodległościowy. „Sokoły” w całym kraju kształtowały hart ducha, poprzez dbałość o rozwój umiejętności sportowych.Za działalnością propagującą kulturę fizyczną, stało wpajanie wartości patriotycznych i miłości do ojczyzny.
   W Pakości działa koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a miejscem pamięci o żołnierzach wielkopolskich jest pomnik i zbiorowa mogiła Powstańców Wielkopolskich, znajdujące się na Cmentarzu Parafialnym.
   W mogile zbiorowej spoczywa 12 poległych Powstańców Wielkopolskich z Kompanii Pakoskiej: Frąszczak Stanisław, Giza Michał, Kamiński Walenty, Kijewski Stanisław, Koźmiński Aleksander, Łuczak Stanisław, Nowak Józef, Malak Franciszek, Płaszczykowski Stanisław, Popławski Jan, Wesołowski Franciszek i Ziółkowski Feliks.
   O wydarzeniach tych zapoznali uczestników rajdu Andrzej Jarecki przewodnik i członek fundacji Kalwaria Pakoska oraz Małgorzata Dzióbkowska z-ca  Dyrektora SP im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości.
   Swoje zasługi w Powstaniu Wielkopolskim mieli również ówcześni mieszkańcy Janikowa. Walki toczyły się o most kolejowy w kierunku Mogilna i w dniu 4 stycznia 1919 r. udało się doprowadzić do kapitulacji wojsk niemieckich. Dla upamiętnienia tego wydarzenia ufundowano obelisk.
  Warto odnotować, że gen. Stanisław Taczak, pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego, mieszkał w Janikowie (na domu, w którym mieszkał wmurowano tablicę, upamiętniającą ten fakt, a jego imieniem nazwano obwodnicę miasta).
    Gen. Taczak najpierw stanął na czele manifestacji w Warszawie, idąc na czele pochodu, niosącego napis „Łączmy się”, później podjął się zadania zintegrowania oddziałów w jedną armię, co wykonał z powodzeniem, formując 9 wielkopolskich okręgów wojskowych. Względy personalne i polityczne odsunęły go od dowodzenia powstaniem, które przeszło w ręce gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.
    Nasz rajd zakończyliśmy nad jeziorem w Janikowie gdzie został przeprowadzony konkurs z wiedzy o kpt. Pawle Cymsie. Towarzyszył nam Rafał Cyms, prezes inowrocławskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a jednocześnie wnuk kapitana Pawła Cymsa, wyzwoliciela miasta Inowrocławia. Naczelnik Wydziału Kultury Promocji i Komunikacji Społecznej Miasta Inowrocławia Agnieszka Chrząszcz, członek zarządu koła nr 7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu Zbigniew Doros wręczyli nagrody dla najlepszych w konkursie: Dominice Łukomskiej, Martynie Pobłockiej z SP-4, Oliwie Wójtowicz, Kindze Ręczkowskiej, Mikołajowi Mrozek, Darii Florczak z SP-6, Mateuszowi Woźniak z Gimnazjum nr 1 oraz Zosi Głowackiej najmłodszej uczestniczce  rajdu.
    W rajdzie udział wzięło 315 uczestników w tym także młodzież inowrocławskich szkół, turyści indywidualni oraz kolarze z KTR „KUJAWIAK”.

    Paweł Cyms to postać, której warto poświęcić więcej miejsca w historii lokalnej, tym bardziej, że wzorce życia, jakimi jest upór, bezkompromisowość i konsekwencja warto dziś również propagować. Hasło Tomasza Zana, umieszczone na początku, jest do dziś aktualne.
   Warto dodać, że w Towarzystwie Tomasza Zana ideały pracy organicznej, wzorce niepodległościowe oraz swoje umiejętności doskonalili m.in. gen. Taczak, kapitan Cyms, jak i inni dowódcy i działacze niepodległościowi.

Rzecznik Koła nr 7 przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu
ppłk Andrzej DARGACZ

« Powrót do listy