Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Obchody święta Związku w AMW

Z okazji Święta Związku i 34. rocznicy jego powstania 18 czerwca 2015 r. w auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła 25 przy AMW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prowadził je wiceprezes Zarządu Koła kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski, a w gronie zaproszonych gości była posłanka na Sejm RP, członkini Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pani Krystyna Kłosin, rektor-komendant AMW pan kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i jego zastępca, prorektor ds. wojskowych  AMW pan kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski oraz prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr dr Ryszard Czarnota.
     Po wprowadzeniu sztandaru Koła przez poczet w składzie kol. kol. kmdr. por. Kazimierza Wróblewskiego, kmdr. por. Wincentego Kurowskiego i st. chor. sztab. mar. Henryka Stoltmanna odegrano pieśń Związku, a następnie uczczono minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy odeszli w ostatnim czasie na wieczną wachtę, a w tym kawalera Krzyża „Virtuti Militari” por. mar. Juliana Zielińskiego, kmdr Stanisława Rutkowskiego i kmdr. Janusza Ratowskiego.
   Następnie głos zabrała posłanka Krystyna Kłosin, która przedstawiła skrótową informację na temat planów rozwojowych Marynarki Wojennej w najbliższych latach oraz poczynaniach w tym kierunku ze strony Komisji Obrony Narodowej. Po wystąpieniu i udzieleniu odpowiedzi na pytania uczestników spotkania, przewodniczący podziękował Pani Poseł za wystąpienie i wręczył jej wiązankę kwiatów. Z kolei, głos zabrał rektor-komendant AMW pan kmdr Tomasz Szubrycht, który złożył życzenia wszystkim członkom Koła z okazji 34 rocznicy powstania Związku.
     Głos zabrał również prezes PZW kol. kmdr Ryszard Czarnota, który złożył relację z uroczystości z okazji 34. rocznicy powstania Związku i 70. lecia zakończenia II wojny światowej, jakie odbyły się 12 czerwca br. w Malborku, zorganizowane przez PZW przy współudziale kół ZŻWP z Malborka. Podzielił się wrażeniami z przebiegu uroczystości oraz przedstawił znaczący udział członków Koła w organizacji tego najważniejszego w roku wydarzenia w wojewódzkiej organizacji związkowej. Wspomniał - między innymi - o tym, że moderatorem i pierwszym referentem sesji popularnonaukowej był kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński, a kolejnym referentem - kol. kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski. Z satysfakcją nadmienił, że podczas spotkania z rąk wiceprezesa Zarządu Głównego gen. dyw. Bolesława Izydorczyka złote odznaki Za Zasługi dla Związku otrzymali kol. kol. kmdr Wacław Drobniewski, kmdr Stanisław Kwiatkowski i kmdr por. Wincenty Kurowski.
     Po tym wystąpieniu odczytano uchwałę o wyróżnieniach członków Koła odznakami Za Zasługi dla ZŻWP z okazji Święta Związku i 34 rocznicy jego powstania. Złotą odznaką za Zasługi dla ZŻWP - oprócz wcześniej odznaczonych w Malborku - wyróżniono kol. kol. kmdr. Romana Rychtera, kmdr. ppor. Jerzego Jałoszyńskiego, st. chor. mar. Edmunda Tarnowskiego i st. chor. sztab. mar. Edmunda Polita. Srebrną Odznaką uhonorowano kol. kol. kmdr. Józefa Kreja i st. chor. sztab. mar. Henryka Stoltmanna. Brązową odznakę otrzymał kol. kmdr por. Andrzej Adamczyk. Wyróżniono także zwycięzców zawodów strzeleckich o Puchar Rektora-Komendanta AMW.
    W drugiej części spotkania kol. kmdr  S. Kwiatkowski wygłosił referat nt. „Działania okrętów PMW w drugiej wojnie światowej” cz. II, przyjęty - jak zawsze - z dużym zainteresowaniem uczestników. Na koniec głos zabrał zastępca rektora-komendanta AMW pan kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski, który nawiązał do bogatych i poznawczych treści referatu oraz złożył życzenia członkom Koła. Uroczystość zakończyła się wspólnym żołnierskim posiłkiem w gościnnej stołówce Akademii.

Tekst: Ryszard CZARNOTA, Krzysztof ZABIEGLIŃSKI
Foto: Jerzy JAŁOSZYŃSKI

« Powrót do listy