Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

,,Mamy już 5 lat’’

Żeńskie Koło nr 4 Związku żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie działa od 6 marca 2010 roku. O jego powstaniu donosił wtedy „Głos Weterana i Rezerwisty” piórem Pani płk pil. Bronisławy Dudek - współzałożycielki Koła.
    Ostatnie kwietniowe spotkanie miało więc uroczysty charakter podsumowano na nim minione 5 lat działalności, podziękowano wszystkim koleżankom za udział w działalności Związku wręczono drobne upominki a koleżance prezes Koła nr 4 Krystynie Barbarze Kurpisz koleżanki wręczyły „ORDER UŚMIECHU” a zaproszeni koledzy z Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego RP - kwiaty.  
    W minionym okresie: na zaproszenie Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej grupa koleżanek wzięła udział w spotkaniu w Belwederze.
    Koleżanki z Koła brały udział w wielu uroczystościach o charakterze patriotycznym (spotkania w szkołach, odsłanianie tablic upamiętniających różne historyczne zdarzenia, składanie kwiatów a także odwiedzanie miejsc pamięci narodowej).
     Do stałych przedsięwzięć należały: wspólne wyjścia do opery czy teatru, a od dwóch  miesięcy jest Koło współorganizatorem przedsięwzięcia „Wspólne Śpiewanie”  w Domu Kultury WRZOS. Były już wykonywane piosenki żołnierskie, piosenki lwowskie a będą ogniskowe, biesiadne, patriotyczne itp.
     Nie zabrakło też w minionych latach akcentu Krakowskiego Związku poza granicami kraju. Podczas uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bredzie w Holandii wiązankę z biało-czerwoną szarfą złożyła koleżanka Henia Szelerska.
     Na spotkaniu określono też plany na przyszłość. Dalej będą odbywać się comiesięczne spotkania Koła o różnej tematyce (zdrowie, kultura, kulinaria, historia, wspieranie inicjatyw społecznych, spotkania z ciekawymi ludźmi, rocznice świąt państwowych i wojskowych itp.)
Dalej kontynuowany będzie udział koleżanek z Koła w obchodach Świąt i Rocznic Historycznych. Ostatnia taka uroczystość to odsłonięcie Pomnika Pamięci Lotniczej w Morawicy w dniu 19 kwietnia 2015 r. gdzie jest pochowany pierwszy, zestrzelony  w drugiej wojnie światowej polski pilot. Najbliższe to udział w uczczeniu rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w prywatnym muzeum lotniczym Pana Zygmunta Krausa w dniu 7 maja 2015 r. w Wadowicach.
    Planujemy również wspólne spacery po Krakowie z pisarzem Panem Andrzejem Chytkowskim w ramach akcji „Poznajemy Tajemnice Krakowskich Ulic”.
     Jest tych pomysłów jeszcze więcej, ale te które przedstawiłam charakteryzują działania Żeńskiego Koła z Krakowa i pokazują czym żyjemy.
     W taki to sposób planują krakowianki ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zmierzać ku pełnoletności czyli do 18 rocznicy powstania Żeńskiego Koła w Krakowie.

                                                                              Krystyna Barbara KURPISZ


« Powrót do listy