Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebrania noworoczne w kole nr 9 w Czarnem i nr 11 w Człuchowie

Bardzo ważne i godne do naśladowania  odbyły się 30 stycznia 2015 r. zebrania noworoczne w kołach nr 9 i 11, w Czarnem o godz. 16.00 a w Człuchowie o godz. 18.00.
     Szanowni czytelnicy!
     Z wielką radością i pełną satysfakcją pragnę podzielić się  odczuciami, jakie nas członków ZR bardzo radośnie  opanowały w Czarnem i Człuchowie, a mianowicie!
     W Kole nr 9 w Czarnem odbyło się zebranie koła w Klubie Wojskowym bardzo skromne, ale wybitnie  patriotyczne, co prawda jest to liczebnie najmniejsze koło w regionie  działania ZR ZŻWP w Słupsku, ale spełnia bardzo ważną rolę  w działalności naszego Związku. Główne przedsięwzięcie tego koła  na 2015 rok to zorganizowanie „III Zawodów Wędkarskich” o puchar prezesa ZR ZŻWP. Na zebraniu, które odbyło się w dniu 30.01.2015 r. ustalono  plan pracy koła na rok 2015, ponadto podjęto uchwałę, że aktualni członkowie podejmą temat  ubezpieczenia grupowego prowadzonego przez ZR ZŻWP w Słupsku. Zebranie prowadził prezes koła kol. mjr  Klekowicki.
     Osobny temat i wymiar zebrania w tym samym dniu tylko o dwie godziny później to zebranie w kole nr 11 w Człuchowie, zebranie prowadził jak zwykle prezes koła nr 11 kol. mjr Zbigniew Szymański, zwyczajowo  pełna sala ludzi, prezes ten opanował większość emerytów i rencistów wojskowych z rejonu Człuchowskiego, ale opanował również komendę powiatową policji, władze miasta i powiatu oraz ludzi z WKU Człuchów z komendantem WKU na czele. Działalność tego kolegi prezesa i zarządu koła nr 11 jest godna naśladowania dla pozostałych kół regionu działania ZR ZŻWP w Słupsku. Po wyczerpaniu statutowym programu  zebrania, zebranie  przekształciło się w  bardzo sympatyczne spotkanie integracyjne uczestników spotkania. W spotkaniu uczestniczył m.in. Wojskowy Komendant Uzupełnień  Pan ppłk Ireneusz Stosik, prezes ZR ZŻWP kol. Romuald Detmer oraz sekretarz ZR kol. Darek Iwiński - opiekun kół  nr 8, 9, 11 z ramienia ZR ZŻWP.
                                         

Tekst: Romuald DETMER
        Foto: Jerzy WRÓŻ

« Powrót do listy