Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie Sprawozdawcze w Kole nr 7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu

W dniu 21 stycznia 2015 roku w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawcze członków i sympatyków Koła nr 7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej.
    Na wstępie Prezes Koła kol. Lech Murawski przedstawił zebranym porządek zebrania, który został jednogłośnie zaakceptowany.
    Zebranie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części zebrania uczestnicy zwiedzili Stałą Wystawę Solnictwa nawiązującą do nieistniejącej już kopalni i związków miasta z solą.
   Inowrocław nazywany jest często „miastem na soli”, ponieważ płytko pod powierzchnią ziemi zalegają potężne pokłady tego surowca. Uczestnicy zebrania zwiedzili ekspozycję składającą się z kilku odtworzonych pomieszczeń kopalni takich jak: chodnik z wagonikami na szynach i drabiną porośniętą naciekami solnymi, kapliczkę z podświetlonym krzyżem z soli, a także solnymi żyrandolami.
   Ponadto zwiedzono również Instytut Prymasa Józefa Glempa, urodzonego w 1929 roku w Inowrocławiu. Instytut mieści się w czterech salach tematycznych. W sali kujawskiej, eksponowane są zdjęcia z różnych okresów życia Jego Eminencji, także informacji o jego rodzinie, szkolnych kolegach oraz innych cenionych postaciach rodem z Kujaw. Obok pomieszczono gabinet Prymasa, salę liturgiczną, salę biblioteczną i salę audiowizualną. W Instytucie zgromadzone zostały cenne przedmioty, min: obrazy o tematyce sakralnej, rzeźby, pamiątkowe statuetki, kolekcje orderów i medali, monet i figur świętych. Szczególną grupę eksponatów stanowią przedmioty związane z kultem religijnym, w tym pierścienie i krzyże biskupie, pastorały, różańce i szaty liturgiczne prymasa Józefa Glempa.
    W drugiej części odbyło się zebranie sprawozdawcze, które rozpoczął Prezes Koła kol. Lech Murawski przedstawiając zebranym sprawozdanie z działalność za 2014 rok, informację dotyczącą terminów i wysokości składek członkowskich w 2015 roku, protokół Komisji Rewizyjnej, Plan pracy Koła, który jednogłośnie został zatwierdzony przez członków.
   Uczestnicy zebrania zostali również zapoznani z zarządzeniami, uchwałami, pismami Zarządu Głównego oraz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP dotyczących między innymi: pisma ZG ZŻWP z dnia 20.11.2014 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka oraz odpowiedzi na wystąpienie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.

Ppłk w st. spocz. Andrzej DARGACZ
Rzecznik Koła nr 7 przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu

 

« Powrót do listy