Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Wigilia w Kole nr 2 ZŻWP w Rzeszowie

Wigilia i zbliżające się Boże Narodzenie 2014, to był idealny moment do uroczystego spotkania się i podziękowania sobie wzajemnie za całoroczne zaangażowanie i dotychczasową bardzo bogatą i obfitująca w liczne zdarzenia, współpracę członków i sympatyków Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie.
   Była to również wyjątkowa okazja do podsumowania dotychczasowej pracy, której dokonał prezes Koła st. chor. sztab. Stanisław Łutczyn. Podsumowanie roku oraz składane z tej okazji podziękowania to także dalsze wzmocnienie więzi z członkami ZŻWP oraz z ich rodzinami oraz z instytucjami współpracującymi z Kołem.
    Dniem tym dla nas był 18 grudnia 2014 r. gdzie przy kolacji Wigilijnej spotkało się ponad 80 osób. Pośród naszych członków znalazło się liczne grono zaproszonych gości w osobach: prezesa ZW ZŻWP w Rzeszowie płk. Józefa Mroczki, sekretarza ppłk. Juliana Jaworskiego, zastępcy kierownika Warsztatów Technicznych mjr. Edwarda Baranowskiego wraz z st. chor. sztab. Wojciechem Kalinowskim. Nie zabrakło również przedstawiciela patronackiego Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie - Pawła Reymana, przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Klubu Seniora Krystyny Walczak i Krystyny Krok oraz prezesa i wiceprezesa Koła nr 1 PSD Wiesława Krawca i Jana Mazura.
    Szczególna rola ze względu na charakter spotkania przypadła kapelanowi Garnizonu Rzeszów ks. proboszczowi prałatowi płk. Tomaszowi Anisiewiczowi, który po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa z Ewangelii według św. Łukasza poświęcił opłatki, którymi łamali się składając sobie życzenia uczestnicy spotkania.
     Wspólna kolacja i wspólne kolędowanie ze śpiewem jakże głęboko wpisanych w tradycje narodową i ujmujących duchowo staropolskich kolęd przy akompaniamencie naszego sympatyka Krzysztofa Cygana przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Podsumowaniem tego tak doniosłego spotkania jest okolicznościowy wiersz znanego animatora kultury, poety a zarazem członka naszego Koła,  Stefana Michała Żarowa zatytułowany „Wiersz wigilijny”.

Mieczysław KOWAL


 „Wiersz wigilijny”

Nie pogubiłem dróg
Nie pogubiłem lat
Nie pogubiłem światłości

We mnie blask świec
Zapach odświętności
Biały zmierzch
Dyskretne migotanie
Gwiazd

Pamiętam zaśnieżony sad
Pamiętam zastygłą ciszę
Pamiętam doniosłe oczekiwanie

Poświęcony opłatek
W drżących rękach matki
Poprzedzony modlitwą
Rozkołysany tkliwą
Kolędą Cicha Noc…

Teraz tu pośród swojej dorosłości
Teraz tu wyzbyty leku
Teraz tu w oczekiwaniu

We mnie zaduma
I spokój
Pochylenie nad dzieciątkiem
Miłościwej niebieskiej pani
Tej, co nad aniołami…


 

« Powrót do listy