Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Noworoczne zebranie w kole kadrowców ZŻWP - 2015

Kolejne w IX kadencji, walne zebranie członków koła Nr 29 Organizacji Mazowieckiej ZŻWP odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r. Uczestniczyli w nim specjalnie zaproszeni przez zarząd koła goście: były i aktualny dyrektor Departamentu Kadr MON, Jacek Olbrycht i Andrzej Wasilewski oraz jego zastępca Michał Korczak. Pierwszy raz udział wzięła, jako nowy członek Związku pani Jadwiga Waldowska, której uroczyście wręczona została legitymacja i odznaka organizacyjna.
  Prowadzący zebranie prezes koła kol. Stanisław Medyński akcentując jego „noworoczny” charakter złożył w imieniu zarządu stosowne dla tej okoliczności życzenia wszystkim członkom koła i oddzielnie dla poszczególnych gości. Podziękował przy tym panu dyrektorowi Andrzejowi Wasilewskiemu za zaproszenie przedstawicieli koła na mające ekumeniczny charakter spotkanie wigilijne z żołnierzami i pracownikami Departamentu Kadr, które odbyło się 18 grudnia 2014 r.
   Goście zebrania podziękowali za możliwość udziału w spotkaniu podkreślając jego znaczenie dla integracji byłych i aktualnych „departamentowych kadrowców” oraz osób wywodzących się z innych środowisk wojskowych. Odwzajemnili się złożeniem noworocznych życzeń i deklaracją dalszej współpracy na rzecz realizacji statutowych celów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
  Zgodnie z utrwaloną tradycją, zebranie stanowiło sposobność do uroczystego uhonorowania wybranych uczestników.
    W pierwszej kolejności wręczono listy gratulacyjne od władz związkowych i kierownictwa Departamentu Kadr urodzinowym jubilatom, kolegom: Józefowi Jędrejce (85 lat) Marianowi Szczepanikowi (85 lat), Andrzejowi Niewiadomskiemu (70 lat), Włodzimierzowi Waldowskemu (70 lat) i Andrzejowi Roli-Stężyckiemu (70 lat). Ponadto kol. Marian Szczepanik, w dowód uznania jego zaangażowania, jako skarbnika Koła, wyróżniony został Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Następnie uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kolejni członkowie koła, koledzy: Tadeusz Feliga, Włodzimierz Lewczuk, Kazimierz Poreda, Ireneusz Reszka i Andrzej Szal.
     W dalszej części zebrania przekazane zostały informacje i komunikaty dotyczące:
   - Dorocznego Posiedzenia Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem prezesów kół Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej;
     - Powołania Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru dla Organizacji Mazowieckiej ZŻWP pod przewodnictwem Prezesa MZW w składzie, którego jest Prezes Koła Nr 29. Ankieta w sprawie treści DEWIZY na Sztandarze (wybór jednej z trzech propozycji) wykazała, że w zdecydowanej większości uczestnicy zebrania opowiedzieli się za hasłem „ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE”;
     - Przypomnienia o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za 2014 r. na cele statutowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego lub Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym;
    - Zaproszenia na ceremonię złożenia wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza i Uroczysty Koncert z okazji 70. Rocznicy Wyzwolenia Warszawy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Zamierzenia te odbędą się w dniu 17 stycznia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym MON;
   - Listu Otwartego przedstawicieli kombatantów i weteranów żołnierskiej służby reprezentujących do Wiceprezesa Rady Ministrów-Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka w sprawie kontrowersyjnych decyzji dotyczących godnego pochówku żołnierzy.
     Na zakończenie Prezes Zarządu Koła podziękował uczestnikom zebrania za liczny w nim udział i zapowiedział następne (wielkanocne) w trzeciej dekadzie marca 2015 r., po czym nastąpiło spotkanie koleżeńskie przy żołnierskim poczęstunku.

Honorowy Prezes Koła
płk Marian SMOLIGA



Wręczenie legitymacji członkowskiej kol. Jadwidze Waldowskiej
Urodzinowi jubilaci i wręczający im Listy Gratulacyjne
Uhonorowani pamiątkowym medalem XXX-lecia ZŻWP

« Powrót do listy