Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Wigilijne podsumowanie działalności Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinie

W dniu 5 grudnia 2014 r., członkowie Koła nr 28 ZŻWP podsumowali na spotkaniu opłatkowym rok swojej działalności. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: p. Teresa Dera, Wójt Gminy Dobra, p. Rozalia Adamska, Sekretarz Urzędu Gminy Dobra, p. Małgorzata Pawliszak, Prezes Zarządu firmy „Seamor”, ppłk rez. Tadeusz Kosiński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Szczecinie oraz mjr rez. Robert Kopij, Kierownik Klubu 12 Dywizji Zmechanizowanej.
    Podsumowania działalności Koła za 2014 rok w wigilijnej atmosferze dokonał prezes Koła nr 28 ppłk rez. Przemysław Jaskuła stwierdzając, że: odbyło się 9 spotkań organizacyjnych, przeprowadzono dwa razy zawody strzeleckie rankingowe w firmie Delve oraz zawody wędkarskie - w m. Dołuje o Puchar Wójta Gminy Dobra. Podkreślił także udział reprezentacji Koła, która startowała w XIV Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich ZŻ WP zajmując IX miejsce na osiemnaście zespołów startujących oraz dużą aktywność przedstawicieli Koła w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
    Rozliczenia finansowego za 2014 r. dokonał kol. Stanisław Marczewski, które zostało zrealizowane zgodnie z wymogami statutowymi. Przedstawiono także główne zamierzenia działalności Koła na 2015 rok ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rekreacji i turystyki.
   Prezes Koła podziękował też sponsorom aktywnie wspierających działalność naszej organizacji tj.:
     - Wójtowi Gminy Dobra pani Teresie Dera;
     - Prezesowi Zarządu firmy ,,Seamor” pani Małgorzacie Pawliszak;
     - Współwłaścicielce Restauracji „Mars” pani Bogusławie Strojnej.
    Podsumowanie działalności Koła było także okazją do wręczenia srebrnych, brązowych i honorowych odznak ,,Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz „Dyplomów Uznania”, w sumie wyróżniono dwadzieścia pięć osób.
     Ogłoszono również wyniki zawodów strzeleckich rankingowych. Tytuł „Mistrza Koła nr 28 w Szczecinie - 2014”, zdobył ppłk rez. Bogusław Machowicz. Uhonorowano także upominkami reprezentację strzelecką, która brała udział w zawodach strzeleckich na szczeblu wojewódzkim.
    W imieniu zarządu Koła nr 28 życzenia świąteczne i Noworoczne na 2015 rok członkom Koła oraz zaproszonym gościom złożył kol. Zbigniew Parol życząc wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery oraz obfitości wszelkich dóbr.
   Wigilijne spotkanie odbyło się w Restauracji „Mars” i wzięło w nim udział 29 osób - członków koła i jego sympatyków.
     Przy dźwiękach polskich kolęd członkowie Koła oraz zaproszeni goście łamali się opłatkiem życząc sobie pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęścia w nadchodzącym Nowym 2015 Roku.

Tekst: Leszek DEMBEK
Foto: Bogusław MACHOWICZ, Archiwum Koła nr 28

Wspólne wigilijne zdjęcie Koła nr 28 ZŻWP oraz zaproszonych gości
Pani Teresa Dera, Wójt Gminy Dobra odznaczona Brazową odznaką Za Zasługi Dla ZŻWP
Odznaki, dyplomy i świąteczne upominki dla członków oraz sympatyków Koła nr 28 ZŻWP

« Powrót do listy