Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Kolejne przyjęcia w Kole nr 6 im. Żołnierzy 2. Armii WP przy DGW

Zebranie 13 listopada 2014 r. miało szczególny charakter. Na wstępie zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego dnia 1 listopada br. płk. dr. Mieczysława Walentego Respondka.
   W dalszej części prezes Koła przywitał gości - zastępców burmistrzów warszawskich: Dzielnicy Mokotów - pana Piotra Boresowicza i Dzielnicy Ochota - kol. Krzysztofa Kruka. Goście omówili problemy swoich dzielnic i zadania na przyszłość.
   W dalszej części na zebranie przybył wiceprzewodniczący Rady Warszawy - kol. Sebastian Wierzbicki. Zapoznał zebranych z pracą radnych swojego klubu i przedstawił najbardziej palące problemy Warszawy. Zaprezentował także swój program wyborczy na prezydenta Warszawy.
     Następnie prezes poinformował zebranych, że uchwałą Zarządu w poczet członków Koła i Związku zostały przyjęta następujące osoby: mjr Edward Binkowski, st. chor. sztab. Stanisław Kwiatkowski, Lucyna Kulińczyk, Zofia Powałka i szer. Sebastian Wierzbicki. Legitymację członkowską wręczył kol. Wierzbickiemu członek MZW kol. Stanisław Pieczara w towarzystwie kol. Jana Dźwigały.
   Jubilatom: Jadwidze Łuczak i ppłk. Teodorowi Wiklińskiemu zostały wręczone pamiątkowe plakietki.
     Członkowie wsparli wszystkich kandydatów koła w wyborach samorządowych.
     Na zakończenie przy poczęstunku miło upłynął czas spotkania.

Emilia BORKOWSKA
Foto: płk Grzegorz SEROCKI

« Powrót do listy