Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Sala Tradycji Koła nr 25 ZŻWP i Koła nr 5 SOMW RP przy Akademii Marynarki Wojennej otwarta!

Podczas ostatniego spotkania Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW odbyła się niecodzienna uroczystość, wieńcząca wysiłki władz Akademii Marynarki Wojennej i aktywu organizacji społecznych, zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych Uczelni, a zwłaszcza Zarządu Koła nr 25 ZŻWP. Oto w obecności licznie zebranych koleżanek i kolegów została otwarta Sala Tradycji Koła Nr 25 przy AMW, pełniąca jednocześnie funkcję Izby Pamięci  członków Koła.
   Tę znaczącą dla życia Koła okoliczność uświetnił swą obecnością Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte pan kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, który dokonał uroczystego otwarcia i przecięcia biało-czerwonej wstęgi. W akcie tym współuczestniczyli również prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 ZŻWP kol. kmdr dr Ryszard Czarnota, prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr Wacław Drobniewski, wiceprezes PZW i Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr por. Wincenty Kurowski. Nie zabrakło też w tym miejscu głównego „architekta” sali tradycji, a zarazem społecznego kustosza kol. kmdr. ppor. Jerzego Jałoszyńskiego.
    Podczas otwarcia obecny był także kol. kmdr por. Zbigniew Ornowski, wiceprezes Zarządu Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej przy AMW, które w tej Sali zajmie również niebagatelne miejsce. Podczas prezentacji przez wykonawców idei i aktualnych zasobów Sali Tradycji, Rektor-Komendant w wielu superlatywach dał wyraz swemu głębokiemu uznaniu dla ogromu społecznej pracy nielicznego przecież grona społeczników zaangażowanych w to dzieło. Wielce chwalił sam zamysł utworzenia Sali Tradycji, ale i wyraził podziękowanie za  trud włożony w kultywowanie morskiej tradycji i dorobku Akademii Marynarki Wojennej – od dziś także na pięknej i funkcjonalnej bazie materialnej, jaką jest Sala ze swoimi zbiorami. Dokonał też wpisu do Księgi Pamiątkowej, w której – notabene -  są już wpisy Prezesa Związku gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, członka Prezydium Zarządu Głównego i Rzecznika Prasowego Związku kol. płk. Miłosza Białego, Prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kmdr. dr. Ryszarda Czarnoty, Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP wiceadmirała Macieja Węglewskiego i wielu innych gości.
   Po uroczystym otwarciu również obecni na spotkaniu członkowie Koła nr 25 mieli sposobność  obejrzenia zgromadzonych już w Sali zbiorów  i pamiątek. Prezes Zarządu Koła kmdr W. Drobniewski  zaapelował do członków Koła, wdów po naszych członkach i osób nas wspomagających o systematyczne uzupełnianie zasobów Izby Pamięci. Jednocześnie poinformował, że Zarząd zaprasza wszystkich członków i sympatyków Koła do zwiedzania Sali Tradycji w każdy czwartek od godz. 11.00 do 13.00.
    Przy tej okazji, godzi się podkreślić nieprawdopodobne wręcz zaangażowanie i wysiłek oraz złożyć gorące podziękowanie kustoszowi naszej Sali Tradycji kol. kmdr. ppor. Jerzemu Jałoszyńskiemu, który poprzez swoje oddanie sprawie i wiele godzin pracy doprowadził tę salę do takiego stanu godnego podziwu nie tylko przez członków naszego Koła, ale także wszystkich, którym drogie są wartości, niesione przez żołnierską tradycję. Podziękowania należą się także wszystkim tym, którzy pomagali i pomagają nadal kol. J. Jałoszyńskiemu, a przede wszystkim kol. st. chor. sztab. Edmundowi Politowi, członkowi Zarządu Koła; kol. kmdr. por. Markowi Miszewskiemu, a także koleżankom Grażynie Kiersnowskiej i Urszuli Marcinkiewicz, członkiniom Koła Nr 25 przy AMW.
     To zaledwie początek, bo już wkrótce - także przy skromnej pomocy niżej podpisanego - nasza Sala Tradycji będzie nieco doposażona w sprzęt multimedialny, co w istotny sposób uatrakcyjni prezentację ludzi, zbiorów i marynarskiej tradycji.

Rzecznik Prasowy Koła Nr 25 i Koła Nr 5 SOMW RP
kmdr dr Krzysztof ZABIEGLIŃSKI
Foto: J. JAŁOSZYŃSKI, W. KUROWSKI

Przecięcia wstęgi dokonuje kontradm. Cz. Dyrcz
Wstęgę przecina prezes Koła kol. W. Drobniewski
Kustosz kol. J. Jałoszyński prezentuje zbiory Sali Tradycji
Członkowie Koła pełni podziwu

« Powrót do listy