Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Słupsk - Nowy „Dowódca” w Kole nr 10 „Radar”

Być prezesem koła  to nie przywilej to trudna społeczna i często nie wdzięczna funkcja to obowiązki  wobec członków koła i środowiska. Koło nr 10 od 2013 r., czyli od ostatnich wyborów zmieniło już dwóch prezesów, 28.03.2104 r. wybrano trzeciego, a było to tak.
   W czasie akcji sprawozdawczo - wyborczej prezesem koła nr 10 w 2013 r.  został wybrany kol. mjr Andrzej Obecny, miał bardzo ambitne plany, rozpoczął bardzo aktywnie, ale tak to się w sumie skończyło, że pozostały plany, a kol. Andrzej jesienią 2013 r. poddał się do dymisji i zawiesił członkostwo w kole i Związku. Obowiązki prezesa przejął z urzędu zastępca prezesa kol. kmdr Ryszard Kwiatkowski, ale etatowym pierwszym nie zgodził się być.
    Nadszedł dzień 28.03.2014 r.  i na tym właśnie zebraniu na prezesa koła nr 10 „Radar” wybrano jednomyślnie i jednogłośnie kol. st. chor. sztab. Jana Odziomka dotychczasowego długoletniego skarbnika. Natomiast na tym zebraniu nie udało się wybrać skarbnika, nikt z obecnych nie wyraził zgody. Na dzień dzisiejszy kol. Janek jest prezesem i skarbnikiem, czyli dwa w jednym i do końca nie zgodne z obowiązującymi przepisami, ale tak na pewno będzie do 27.06.2014 r. czyli do następnego zebrania.
   Gratuluję kol. Jankowi wyboru na funkcje prezesa i życzę wiele wytrwałości, pełnego zaangażowania oraz satysfakcji w kierowaniu kołem nr 10 „Radar” dla dobra jego członków i naszego Związku.

                                                                            Tekst: Romuald DETMER - prezes ZR ZŻWP
                                                                                                             Foto: kol. Marek KUL

 

 


« Powrót do listy