Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Nowy Prezes w Kole nr 4 w Redzikowie

13 maja 2014 roku w użyczonej sali zabaw budynku przedszkola odbyło się zebranie Koła nr 4 w Redzikowie. Było to zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym, dotyczącym statutowej działalności Koła.
   Zebranie rozpoczął Prezes Koła ppłk pil. Witold Lengier. Na wstępie przywitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości i wręczył listy gratulacyjne członkom Koła, którzy w tym roku obchodzą dostojne jubileusze 85, 80 i 75 lat życia, a także przedstawił 5 nowych członków Koła, przyjętych w okresie od ostatniego zebrania.
   Głównym tematem zebrania były wybory nowego Prezesa Koła, spowodowane rezygnacją dotychczasowego Prezesa Kolegi Lengiera, któremu ze względów rodzinnych trudno było podołać obowiązkom i w związku z tym zwrócił się do zebrania z prośbą o zwolnienie go z tej funkcji.
   Prowadzenie zebrania przejął Sekretarz Koła Kolega mjr Edward Koziński, który omówił porządek dalszych obrad i poddał go pod głosowanie.
  Na początku, zgodnie z przyjętym porządkiem dokonano wyboru nowego prezesa, którym jednogłośnie wybrano Kolegę st. chor. sztab. Zdzisława Orluka, dotychczasowego Wiceprezesa Koła.
   Dotychczasowemu Prezesowi podziękował oraz wręczył pismo z podziękowaniem od Zarządu Rejonowego, za dotychczasową pracę Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer, który wyraził nadzieję dalszej owocnej współpracy z ustępującym Prezesem, jako nowym Wiceprezesem Koła nr 4 oraz, a na szczeblu Zarządu Rejonowego Wiceprezesem ZR ds. Socjalno - Zdrowotnych.
   Kolejnym punktem porządku było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej, którą uchwalono na poziomie 50 złotych od członka, a członka kobiety 30 złotych.
    Opiekun Koła z ramienia Zarządu Rejonowego płk dypl. Jan Karaś w swoim wystąpieniu pogratulował nowemu Prezesowi powierzenia mu tej funkcji, a dotychczasowemu podziękował za pełnienie tych obowiązków, dzięki czemu Koło zanotowało wiele sukcesów w dziedzinie integracji środowiska wojskowego Redzikowa i Słupska. Poruszył problemy dotyczące: zachęcenia do większego udziału członków Koła w przedsięwzięciach organizowanych na szczeblu Zarządu Rejonowego, a także do organizowania różnego typu imprez integracyjnych dla swoich członków.
    Nowy Prezes Koła poinformował zebranych, że następnie zebranie planowane jest na dzień 10 czerwca i Zarząd zamierza go przygotować w formie pikniku.
    W ramach dyskusji wystąpił też gość zebrania, Radny Gminy Słupsk Pan Marian Kurzel, który przedstawił zebranym aktualne problemy dotyczące osiedla Redzikowo, w tym stan spraw związanych ze zorganizowaniem świetlicy osiedlowej, ścieżki rowerowej ze Słupska do Redzikowa, profesjonalnego placu zabaw, w tym zewnętrznej siłowni dla dorosłych oraz budowy parkingu przy bloku nr 25.
   Członek Koła oraz Wiceprezes Pomorskiego Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych, płk Ireneusz Bijata podziękował Radnemu za pomoc Gminy Słupsk w przeniesieniu czterech samolotów - pomników na specjalną ekspozycję, z dotychczasowego miejsca, na terenie należącym do Agencji Mienia Wojskowego, gdzie nie było do nich dostępu.
  W odpowiedzi na głosy sali, że wszystkie elementy zabezpieczenia planowanej amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie będą realizowane przez amerykanów i amerykańskimi środkami, przedstawił również swoje spostrzeżenia, co do funkcjonowania amerykańskich baz wojskowych w Niemczech, gdzie wiele elementów w ramach zabezpieczenia funkcjonowania tych baz realizują Niemcy.
    W ramach wolnych wniosków, Sekretarz Koła mjr Edward Koziński poruszył wracający, co jakiś czas do mediów problem obiektów tarczy antyrakietowej i możliwych problemów, jakie mogą spotkać z tego powodu mieszkańców nie tylko Redzikowa, ale również najbliższych okolic tych obiektów.

Płk dypl. Jan KARAŚ

 

« Powrót do listy