Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Żołnierskie Spotkanie Noworoczne w Ostródzie

Członkowie Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podsumowali rok swojego działania. W 2013 roku zrealizowali ponad 40 przedsięwzięć, były to spotkania organizacyjne, pikniki rodzinne, zawody strzeleckie, udział w targach, w uroczystościach państwowych, ale także w akcjach charytatywnych takich jak pomoc dla dzieci z polskiej szkoły w Słonimiu czy udział w akcji „Szlachetna Paczka”.
   - Staramy się aktywnie spędzać czas, organizujemy wiele wydarzeń – powiedział mł. chor. sztab. rez. mówi Wojciech Gudaczewski, Wiceprezes Koła nr 5 ZŻWP – nasza oferta skierowana jest nie tylko do kolegów w mundurach - to także pomoc osobom potrzebującym oraz spotkania w szkołach z uczniami, promujące zawód żołnierza. Cieszymy się, że coraz więcej osób chce korzystać z naszej oferty.
   Żołnierskie Spotkanie Noworoczne odbyło się w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku po raz pierwszy. Wzięło w nim udział 150 osób – członków koła i sympatyków, którzy przybyli na zamek całymi rodzinami.  W Kole nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego działa aktywnie ok. 50 żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Zgodnie ze statutem do organizacji mogą należeć także współmałżonkowie.
   - W 2013 roku do naszego koła zapisały się trzy panie – mówił ppłk rez. Ryszard Kałużny, prezes Koła nr 5 ZŻWP - W Ostródzie mieszka ok. 2 tysięcy osób związanych z wojskiem. Poprzez takie spotkania chcemy integrować nasze środowisko oraz wszystkie osoby utożsamiające się z wychowaniem patriotycznym młodzieży.  
   Żołnierskie Spotkanie Noworoczne było także okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Medal Pamiątkowy ZŻWP otrzymał ppłk rez. Józef Połuch, Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk, Brązowe Krzyże "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" odebrali nadkom. w st. spocz. Piotr Koszczał i ppor. rez. Marcin Danowski (w imieniu ppor. rez. Marcina Danowskiego medal odbierała małżonka i syn). Złotym Krzyżem Kresów Wschodnich odznaczono ppłk rez. Ryszarda Kałużnego i mł. chor. sztab. rez. Wojciecha Gudaczewskiego. Medal XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymali: ppłk Mariusz Rutkowski, nadkom. Tomasz Naudzidło, mł. chor. Arkadiusz Serwiński, st. kpr. rez. Marek Margalski, st. szer. Szymon Sawicki i Pani Anna Margalska.
   Ponadto ppłk rez. Ryszard Kałużny wręczył odznaki związkowe i listy gratulacyjne członkom i przyjaciołom Koła Nr 5 ZŻWP w Ostródzie.
   Na zakończenie Żołnierskiego Spotkania Noworocznego Pani Anna Zapaśnik-Baron Kierownik Agencji Upowszechnia Kultury przygotowała część artystyczną, w której wystąpił Zespół Tańca Polskiego Mazur i Chór „Lilianki”. Pokaz mazura i poloneza, w strojach z epoki napoleońskiej uświetnił spotkanie a cała sala wspólnie z chórem śpiewała znane żołnierskie pieśni. 
    - Serdecznie gratuluję wspaniałego spotkania – mówił do zgromadzonych na zamkowej sali uczestników Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuktakiego wydarzenia jeszcze nie było w Ostródzie i mam nadzieję, że wpisze się na stałe w kalendarz corocznych spotkań
   Żołnierskie Spotkanie Noworoczne w Ostródzie zaszczycili także swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, ppłk Mariusz Rutkowski z Departamentu Kadr MON, ppłk Adam Basak Komendant WKU Ostróda, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie płk Romuald Jóźwiak oraz Henryk Rybacki Dyrektor ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie, szkoły, która w tym roku otwiera klasę o profilu wojskowym.

Wiceprezes Koła nr 5 ZŻWP
Wojciech GUDACZEWSKI

 

« Powrót do listy