Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zapomniana bitwa. W 74. rocznicę bitwy pod Lenino

W dzień 74. rocznicy bitwy pod Lenino, 13 października 2017 r. odbyło się spotkanie koleżeńskie Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy WKU Piła. Przybyłych do sali Organizacji Pozarządowych na Dworcu PKP Piła, przywitał prezes koła płk Zenon Artowicz. Serdeczne słowa powitania skierowane były do Prezesa ZR ZŻWP w Pile majora Zygmunta Jelińskiego.
     Na początku spotkania uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego w czerwcu członka Koła nr 6 Pana kapitana Protazego Czecha. Kpt. Protazy Czech odszedł na ,,wieczną wartę” w wieku 90 lat.
     Następnie zgodnie z wieloletnią tradycją wspomniano pamiętną bitwę pod Lenino. Pan płk Adolf Marek przypomniał zebranym kilka faktów dotyczących wydarzeń sprzed 74. lat. Bitwa pod Lenino stoczona w dniach 12-13 października 1943 r. nieopodal wsi Lenino, na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki a Niemcami.
     W walkach Niemcy stracili ok. 1500 żołnierzy, a 326 dostało się do niewoli. Dywizja wraz z jednostkami wsparcia poniosła ciężkie straty (510 zabitych, 1776 rannych, a 776 dostało się do niewoli niemieckiej lub zostało uznanych za zaginionych bez wieści). Bitwa ta była pierwszym bojem zorganizowanych w ZSRR wojsk polskich i dlatego jej rocznica (12 października) była od 1950 do lat 90. obchodzona jako Dzień Wojska Polskiego. Walki żołnierzy polskich o Lenino zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza. W 1989 powstał w Lenino cmentarz poległych żołnierzy polskich.
   Po historycznych refleksjach nastąpiła ożywiona dyskusja na tematy związane z wojskiem, problemami życia codziennego emerytów, społeczeństwa i regionu. Pan płk Zenon Artowicz podziękował kpt. Andrzejowi Oślizło za wieloletnią pracę na rzecz koła nr 6 ZŻWP w Pile. Kpt. Andrzej Oślizło zrezygnował z członkowstwa w kole z powodów osobistych. W imieniu własnym i kolegów płk Zenon Artowicz wręczył kpt. Andrzejowi Osliźle wspaniałe podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz koła nr 6.
   Pięknym akcentem uroczystości było wręczenie pism gratulacyjnych dostojnym jubilatom. Pan st. chor. sztab. Jan Siemiński obchodził niedawno uroczystość 70 - lecia urodzin. Jego kolega st. chor. sztab. Leonard Busse świętował 60 - urodziny. Dostojni Jubilaci otrzymali okolicznościowe pisma. Spotkanie zakończono wspólną fotografią.

Zenon ARTOWICZ

 

« Powrót do listy