Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Obradowali członkowie gołdapskiego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Dnia 4 lutego 2017 r. gościnnie w lokalu „Stowarzyszenia Pszczelarzy” odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze gołdapskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. O godzinie 10.00 zebranie otworzył i powitał zebranych Prezes Stanisław Miernik, następnie przekazał prowadzenie Czesławowi Rawinis. Zebrani dokonali oceny działalności Zarządu i całego koła za okres luty 2013- luty 2017. Przedstawione przez członków zarządu (Prezes i Skarbnik) „Sprawozdanie z działalności” zostało przez zebranych omówione i uchwałą zatwierdzone. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił informacji o swych kontrolnych działaniach w gospodarowaniu przez Zarząd Kola środkami finansowymi. Niedociągnięć nie stwierdzono. Zebrani na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi za czteroletnią działalność. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano nowe władze koła:
     1. Prezesem koła wybranym jednogłośnie został Stanisław Miernik - III kadencja.
     2. W skład nowego Zarządu Koła weszli:
         • wiceprezes - Witold Karniłowicz
         • sekretarz - Czesław Rawinis
         • skarbnik - Ryszard Paczkowski
     3. Wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie:
         • przewodniczący - Wojciech Fabiszewski
         • wiceprzewodniczący - Mirosław Tunkiewicz
         • sekretarz - Krzysztof Kłoczko
    4. Na marcowy Rejonowy Zjazd Delegatów Związku w Giżycku pojedzie 8 osobowa delegacja koła. W przyszłym tygodniu zbiorą się oni, aby przygotować propozycje zamierzeń, które chcemy zrealizować w obszarze działania władz Rejonowego Związku w tym w mieście Gołdap.
     Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt Uchwały Programowej na najbliższe 4 lata. Po omówieniu uchwała przez zebranych została zatwierdzona. Niektóre wybrane zapisy z Uchwały Programowej:
     - Będziemy nadal aktywni w gołdapskim społeczeństwie.
     - Przeciwstawiać się będziemy lansowanej złej opinii o naszym Związku. Mundur i honor to jest jedno i tych wartości będziemy bronić.
    Na zakończenie zebrania Prezes podziękował zebranym za aktywny udział w obradach, przebiegły one w koleżeńskiej i miłej atmosferze.

Czesław RAWINIS

 

« Powrót do listy