Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

20 lecie Koła ZŻWP im. 31 brt. w Poznaniu

W bieżącym 2017 r. upłynęła 20 rocznica powstania Koła ZŻWP w Babkach koło Poznania. W porównaniu z innymi kołami naszego związku, jest ono stosunkowo młode, jak na 35 lat istnienia ZŻWP. Nie mniej jednak, w tym stosunkowo krótkim okresie swojej działalności, będąc jednym z kół wielkopolskiej organizacji wojewódzkiej ZŻWP na pewno wzbogaciliśmy dorobek 35-lecia Związku obchodzonego w 2016 r. Nie dysponujemy własnym lokum, więc zebrania i obecne uroczyste spotkanie, odbyło się w pomieszczeniu udostępnianym przez Radę Osiedla.
     Na jubileuszową uroczystość 20 lecia koła przybyło 75 % członków z żonami. Rozpoczął ją prezes Koła ppłk Henryk Kania, który powitał przybyłych gości w tym: byłego dowódcę 31 brt gen. bryg. dr. inż. Bronisława Peikerta, byłego dowódcę 79. Poznańskiego Pułku Rakietowego OP płk dypl. inż. Włodzimierza Plutę, przedstawiciela Prezydenta Miasta Poznania i WZKiB mjr rez. Roberta Pękalę, Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31. kdr OP w Kórniku ppłk. Ryszarda Grześkowiaka oraz sekretarza tego Stowarzyszenia a także Miasta i Gminy Kórnik kpr. rez. Leszka Książka, Prezesa Koła „Żandarm” st. chor. sztab. Wiesława Żurowskiego, Prezesa Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyńca Wierzejewskiego, instruktora Chorągwi Wielkopolskiej ZHP (byłego żołnierza 31 brt) hm Marka Urbanowicza oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Głuszyna Kazimierza Gadomskiego.
    Po wysłuchaniu Pieśni ZŻWP, Prezes Koła ppłk Henryk Kania w wystąpieniu okolicznościowym,  przedstawił  krótko jego rys historyczny, którego zebranie założycielskie odbyło się 11 stycznia 1997 r. w Jednostce Wojskowej 2748 w m. Babki k. Poznania - wówczas patronackiej jednostce. Swój akces do koła wyraziło wówczas 37 kolegów. Stan ilościowy członków koła ulegał wahaniom od 26 w 1998 r., w 2002 r. było 41; obecnie koło liczy 26 członków wśród których 5 osób to kobiety. W wyniku wyborów 20 lat temu wyłoniono skład zarządu w osobach: ppłk Stanisław Klimczyński - prezes, mjr Lucjan Maćczak - wiceprezes, mjr Henryk Kania - sekretarz, mjr Jerzy Pankowski - skarbnik, st. chor. Franciszek Szczepaniak - członek. Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powierzono kpt. Franciszkowi Jerszyńskiemu. Przez okres kolejnych kadencji miały miejsce zmiany zarówno w składzie zarządu koła i tak od 02. 12. 2004 r. na czele Zarządu Koła stanął mjr Lucjan Maćczak, po nim od 09. 12. 2008 r. st. chor. szt. Julian Dworzecki, po rezygnacji którego, od 2010 r. ponownie mjr Lucjan Maćczak, a obecnie ppłk Henryk Kania jak i w Komisji Rewizyjnej na czele której od  2016 r. stoi ponownie kpt. Franciszek Jerszyński.
     Członkowie koła, pełnią także odpowiednie funkcje we władzach Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Ppłk Stanisław Klimczyński - Honorowy Prezes Koła jest wiceprezesem WZW ds. socjalno-zdrowotnych, a także organizatorem i koordynatorem opieki specjalnej (paliatywnej), jest także członkiem Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.  W pracach Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego aktywnie uczestniczą także inni członkowie koła jak kol. kol.: ppłk mgr Henryk Kania – wiceprezes WZW i członek ZG ZŻWP, od września 2016 r. radny Rady Miasta Poznania, mjr inż. Jerzy Pankowski - zastępcą Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, st. chor. sztab.  Krzysztof Stolc - skarbnik WZW. Nie mniej, aktywną działalność prowadzi także mjr dr Tadeusz Bőhm - założyciel kroniki koła, członek zarządu, członek Rady Redakcyjnej  „GWiR” i korespondent tego czasopisma - wyróżniony patentem „GWiR” i statuetką „Sowy” (w 2013 r.)
     Prowadzone są w kole ciekawe formy pracy jak, spotkania koleżeńskie z okazji obchodów świąt: Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Zwycięstwa, 3 Maja, Wojsk Radiotechnicznych, Dnia Kobiet. Koło współpracuje z kołem ZZWP „Żandarm”, Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31. kdr OP i ze Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Poznaniu. We wrześniu 2011 r. nasza organizacja przyjęła nazwę - Koło ZŻWP im. 31 Batalionu Radiotechnicznego w Poznaniu. Z okazji Jubileuszu XX lecia Koła, mjr dr Tadeusz Böhm opracował folder przedstawiający działalność koła w latach 1997-2017 r., wzbogacony graficznie wieloma zdjęciami, który wręczono wraz z odznakami 31. brt w Poznaniu, uczestnikom Święta naszego koła.
    Za wyjątkowe osiągnięcia w pracy społecznej mjr Henryk Kania został awansowany do stopnia ppłk, a kpt. dr Tadeusz Böhm do stopnia mjr. Wielu członkowie Koła zostało wyróżnionych: Złotym Krzyżem Zasługi - 2, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju - 14, Srebrnym Medalem - 2, Brązowym Medalem - 4, Medalem XXX lecia ZŻWP - 13, Złotym Medalem XXXV lecia ZŻWP - 8, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP - 15, Krzyżem Złotym z Gwiazdą - 5, Krzyżem Złotym ZŻWP - 5, Srebrnym - 5, Brązowym - 9, Złotym Medalem „Za Zasługi dla LOK” - 1, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci narodowej - 1. Ponadto za aktywną działalność w kole honorujemy pamiątkową statuetką i tytułem oraz certyfikatem „Zasłużony dla Koła ZŻWP im. 31 brt” - za okres danego roku.
     Kolejnym mówcą był mjr rez. Robert Pękala który wysoko ocenił działalność Koła, po nim głos zabierali kol. kol: Bronisław Peikert, Włodzimierz Pluta, Wawrzyniec Wierzejewski, Ryszard Grześkowiak. Odczytany został list od Prezesa Związku, gen. dyw. dr. Franciszka Puchały. Następnie Prezes Koła (członek ZG ZŻWP)  w asyście gen. bryg. inż. dr. Bronisława Peikerta wręczył, Jerzemu Pankowskiemu, Tadeuszowi Böhm - „Krzyże Złote z Gwiazdą” (kol. Henryka Kanię i Stanisława Klimczyńskiego uhonorowano w 2016 r.), Jerzemu Piątkowi, Marii Stolc - „Krzyże Srebrne ZŻWP”, Waldemarowi Kopczyńskiemu, Teresie Pernali, Piotrowi Pernali - „Krzyże Brązowe ZŻWP”, Januszowi Jasińskiemu, Bronisławie Ratajczak, Ireneuszowi Ratajczak - Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla ZŻWP”. Ponadto członkom koła wręczono 8 Złotych Medali XXXV lecia ZŻWP, a współpracującym z naszym kołem kolegom 4 medale. Zebranym uczestnikom Jubileuszu, zaprezentowano zdjęcia w formie slajdu, przestawiające naszą dwudziestoletnią działalność związkową. Na zakończenie uroczystości, zaproszono uczestników jubileuszu 20 lecia Koła im. 31 brt., na kameralne spotkanie przy suto zastawionym stole i tańcami nieomal do białego rana, połączone ze wspomnieniami z lat służby i wymianą doświadczeń z obecnej związkowej działalności oraz planami na przyszłość.   

Tekst: mjr dr Tadeusz BŐHM
Foto: st. chor. sztab. Krzysztof STOLC

« Powrót do listy