Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole nr 2 ZŻWP w Przemyślu

Jesień 2016 to okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych kołach naszego Związku. Koło Nr 2 zaplanowało swoje zebranie w dniu 22 listopada 2016 roku w hotelu Accademia korzystając z gościnności tego hotelu.
   Dotychczasowy prezes koła kol. Marian Baran po przywitaniu członków koła i zaproszonych gości przedstawił porządek zebrania.
    W pierwszej części zostały wręczone zaległe medale i statuetki z okazji XXXV-lecia Związku oraz zostały wręczone dwie legitymacje członkowskie nowoprzyjętych kolegów do naszego Związku.
    Kol. Marian Baran odczytał sprawozdanie za działalność koła w okresie ostatnich czterech lat. Miedzy innymi podziękował kolegom za dobra pracę i na rzecz koła i całego związku. Wielu kolegów, członków koła, są prężnie działającymi członkami Zarządu Rejonowego jak chociażby kol. Józef Guściora, Jan Starzak, Zbigniew Zembrzuski, Leszek Grzyb, Marian Baran. Są to koledzy, którzy swoją postawą mogą służyć za przykład w działalności społecznej.
   W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Adam Kiełczyński odczytał sprawozdanie z działalności komisji.
    Marian Baran przedstawił zasady wyboru nowego zarządu koła oraz wyboru delegatów na zjazd Zarządu Rejonowego. Przegłosowano wybory jawne i wybrano Komisję Skrutacyjną.
   Kol. Adam Kiełczyński zaproponował wniosek przez aklamację (consensus ordinum) wyboru zarządu koła. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i obecny Zarząd koła został wybrany na kolejną kadencję.

Tekst i zdjęcia: kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI

« Powrót do listy