Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZŻWP im. 31 brt w Poznaniu

W dniu 14 października 2016 r. - w przededniu kolejnej rocznicy powstania WRT (15 października 1950 r.) w Kole ZŻWP im. 31 brt w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Pieśń Związkowa poprzedziła obrady najwyższego gremium Koła. Otworzył je Prezes Koła - mjr Lucjan Maćczak, który powitał przybyłych członków zapraszając do Prezydium: członka ZG ZŻWP, a jednocześnie wiceprezesa WZW ZŻWP ppłk. Henryka Kanię i wiceprezesa WZW ZŻWP ppłk. Stanisława Klimczyńskiego.
     Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych członków naszego koła wybrano przewodniczącego Zebrania, którym został ppłk Henryk Kania. Od tego momentu zebranie poprowadził Przewodniczący Zebrania. Po zrealizowaniu „technicznych formalności” zebrania, w imieniu Zarządu Koła, Prezes mjr Lucjan Maćczak przedstawił sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za okres kadencji 2012-2016 roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje przedstawione sprawozdanie komisji rewizyjnej przez mł. chor. Jerzego Piątka, który w sposób rzetelny i wnikliwy dokonał oceny działalności Zarządu Koła za okres kadencji (2012-2016). Ustępującemu Zarządowi Koła, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.
     Zabierając głos w dyskusji nad sprawozdaniami ppłk Stanisław Klimczyński, apelował o zainteresowanie się i udzieleniu pomocy schorowanym i borykającymi się z trudnościami finansowymi byłym żołnierzom zawodowym i ich rodzinom. Po wyczerpaniu kolejnych punktów obrad przystąpiono do wyboru władz koła. Przed rozpoczęciem procedury wyłonienia zarządu koła i komisji rewizyjnej Przewodniczący Zebrania odczytał „Apel Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku”.

Po przeprowadzeniu głosowania wybrano nowy Zarząd Koła w składzie:
     Ppłk Henryk Kania - Prezes koła
     St. chor. sztab. Krzysztof Stolc - Wiceprezes
     Mjr Jerzy Pankowski - Skarbnik
     Kol. Maria Stolc - Sekretarz
     Mjr dr Tadeusz Böhm - Członek zarządu
     Wyłoniono Komisję Rewizyjną w składzie:
     Kpt. Franciszek Jerszyński - Przewodniczący
     Kpt. Jan Raczyński - Sekretarz
     St. chor. sztab. Piotr Pernala - Członek
     Delegatami na Zjazd Wojewódzki ZŻWP zostali:
     Ppłk Stanisław Klimczyński
     St. chor. sztab. Krzysztof Stolc
   Po wyczerpaniu głównych punktów zebrania w wolnych głosach i wnioskach wytypowano delegację koła, która będzie nas reprezentowała w patriotycznej uroczystości 11 listopada 2016 r. przy pomniku w Korniku. Powołaliśmy także Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu XX lecia naszego koła, który będzie miał miejsce 21 stycznia 2017 roku. Podczas tej uroczystości - Święta Koła ZŻWP im 31 brt. zostaną wręczone odznaczenia związkowe przyznane nam przez Zarząd Główny ZŻWP.

Tekst: mjr dr Tadeusz BÖHM
Foto: st. chor. sztab. Krzysztof STOLC

« Powrót do listy