Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

73. rocznica bitwy pod Lenino i spotkanie Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile

Dwa dni po 73. rocznicy bitwy pod Lenino, dnia 14 października 2016 r. w pomieszczeniu organizacji pozarządowych na dworcu PKP w Pile odbyło się spotkanie koleżeńskie Koła nr 6. Na początku prezes koła płk Zenon Artowicz przywitał prezesa ZR ZŻWP mjr. Zygmunta Jelińskiego oraz przybyłych kolegów.
   Płk Zenon Artowicz przypomniał kilka faktów z pamiętnej bitwy w dniach 12-13 października 1943 r. Bitwa obecnie różnie jest oceniana przez środowiska historyczne jak i kombatanckie. Z szacunkiem należy złożyć hołd poległym tam żołnierzom, którzy przelali krew za Ojczyznę. Walczący żołnierz nie miał żadnego wpływu na rozgrywki polityczne ówczesnego świata. Szerokie rzesze emerytów wojskowych doskonale pamiętają, że rocznicę bitwy obchodzono jako Dzień Wojska Polskiego. Należy dodać, że wśród zebranych było dwóch żołnierzy, którzy II wojnę światową znają nie tylko z podręczników szkolnych. To 88. letni ppłk Wieniawa Nowicki i 83. letni płk Adolf Marek.
    Następnie rozpoczęła się dyskusja na wszystkie tematy nurtujące środowiska wojskowe i cywilne Piły, regionu i ogólnokrajowe. Na zakończenie spotkania mjr Zygmunt Jeliński wręczył medale XXXV-lecia ZŻWP i dyplomy uznania od prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Medale otrzymali: ppłk Wieniawa Nowicki, mjr Franciszek Sarnacki, st. chor. sztab. Jan Siemiński i st. chor. sztab. Leonard Busse. Dyplomami uznania wyróżniono: płk. Zenona Artowicza, płk. Adolfa Marka, ppłk. Wieniawę Nowickiego, mjr. Franciszka Sarnackiego oraz st. chor sztab. Jana Siemińskiego i Leonarda Busse.
   Spotkanie było także okazją do uhonorowania 88. rocznicy urodzin ppłk. Wieniawy Nowickiego i 77. rocznicy urodzin mjr. Franciszka Sarnackiego. Dostojni Jubilaci otrzymali ozdobne pisma gratulacyjne. Zgodnie z tradycją spotkanie zakończono wspólną fotografią. Po raz pierwszy fotografii nie zrobiono na Sali Tradycji Garnizonu Piła. W wyniku decyzji MON, na terenach podległych resortowi nie ma miejsca na taki obiekt. Wielka szkoda!

Tekst i foto: Zenon ARTOWICZ

« Powrót do listy