Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie członków Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu w siedzibie LGD

3 października 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia, odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków  koła nr 7 Związku Żołnierzy WP w Inowrocławiu.
    Przybyłych na zebranie uczestników powitali: Prezes Koła nr 7 ZŻWP - Lech Murawski oraz Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław - Aleksandra Hopcia-Dolińska.
    Podczas zebrania  uczestnicy zostali zapoznani z celami działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia przez Panią Prezes Aleksandrę Hopcia-Dolińską.
    Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia realizuje Lokalną Strategię Rozwoju przez społeczność (LSR) dofinansowywaną z Funduszy Europejskich, takich jak: poprawę sytuacji społeczno-zawodowych mieszkańców objętych LSR, wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia, zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu oraz zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.
    Po wystąpieniu Pani Prezes LGD, uczestnikom wyświetlony został I odcinek serialu „Historican -Tropiciele Prawdy” pod tytułem „Króliki z Ravensbruck” w reżyserii Sebastiana Bratkowskiego. Sceny do filmu realizowane były  na terenie „Muzeum Stutthof” w Sztutowie.
     Obóz w Ravensbruck, to hitlerowskie piekło kobiet. Powstał na początku 1939 roku. Więźniarki z Polski stanowiły największą grupę. Wszystkie umieszczono w bloku nr 15 razem przebywało tam 500 więźniarek. W sumie przez obóz przeszło około 40 tysięcy. Od 1 sierpnia 1942 roku do 16 sierpnia 1943 roku na 74 Polkach przeprowadzono bestialskie eksperymenty operacji nóg, które polegały na zakażaniu ran tężcem, różnymi bakteriami, tłuczonym szkłem i kawałkami drewna.
     30 kwietnia 1945 roku obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Z 74 „królików” obóz przeżyło 63. Sześć z nich pozostało za granicą, 57 wróciło do Polski. Po projekcji filmu wywiązała się krótka i rzeczowa dyskusja.
     Na zakończenie zebrania Prezes Lech Murawski zapoznał zebranych z planem kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kole, w związku z kończącą się kadencją zarządu. Ustalono termin spotkania świąteczno-noworocznego dla  członków  i sympatyków Koła.
    Ponadto Prezes Koła wręczył legitymację członkowską nowemu członkowi Lesławowi Przybyszowi.
    Uczestnicy spotkania, serdecznie dziękują Pani Prezes LGD Inowrocław - Aleksandrze Hopcia-Dolińskiej, za zapoznanie z celami stowarzyszenia oraz za udostępnienie siedziby LGD.  
   Osobne podziękowania skierowano do Pana Józefa Sieja historyka i regionalisty za udostępnienie i wyświetlenie filmu „Króliki z Ravensbruck”.

Rzecznik Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu
Ppłk w st. spocz. Andrzej DARGACZ

« Powrót do listy