Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Komunikaty

Fundacja „Pomoc Młodzieży w Leczeniu na Białaczkę imienia Agnieszki Kasprzak”

 

Fundacja została założona 1 lipca 1999 r. Jej głównym celem było pozyskiwanie, gromadzenie środków pieniężnych oraz wspieranie rodzin mających dzieci chore na białaczkę. W dniu 17 grudnia 2007 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
    Do marca 2014 r. Zarząd Fundacji udzielił pomocy 116 rodzinom chorych dzieci, na kwotę pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych. Członkowie Zarządu, Rady i Zgromadzenia Fundatorów Fundacji działali społecznie, na zasadach wolontariatu.
    Z powodu wyczerpania się środków finansowych Fundacji, jej Zarząd wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o rozwiązanie Fundacji. Protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano do Archiwum „AR-POS” Spółka z o.o. w Rzeszowie dokumentację niearchiwalną kategorii „B -5” na przechowywanie do  stycznia 2021 r. Proces  likwidacji Fundacji został zakończony w dniu 25 maja 2015 r.

Najserdeczniej dziękujemy darczyńcom za wspieranie Fundacji w ramach 1% procenta  podatku  i darowizn.
    Wyrażamy wielką wdzięczność Fundatorom – założycielom oraz członkom organów Fundacji za wieloletnią bezinteresowną pracę.

Wspomaganym dzieciom życzymy zdrowia, a ich rodzinom wszelkiej pomyślności.

Likwidatorzy
Fundacji „Pomoc Młodzieży w Leczeniu na Białaczkę im. Agnieszki Kasprzak”
w Rzeszowie
 Marek  BŁAŻEJEWSKI
Adam TRĘDOWICZ
 


 


« Powrót do listy