Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Marszałkowska 115, p. 349
00-102 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Inne Dokumenty

 

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

za 2015 rok (organizacja pożytku publicznego)

 

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -   

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

 


 


 

Nowy wzór legitymacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

 

Wewnętrzna część legitymacji związkowej