Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Spotkanie kierownictw Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

W dniu 22 sierpnia 2017 r. odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
     W spotkaniu tym udział wzięli:
     Ze strony Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
     - płk Marek Bielec, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
     - płk Jan Kacprzak, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP;
     - płk Henryk Budzyński, Wiceprezes ZG ds. społecznych;
    - płk Miłosz Biały, Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych.
     Ze strony Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych:
     - płk dr hab. Ryszard Sobierajski, Prezes Zarządu Głównego;
     - kmdr Henryk L. Kalinowski, Wiceprezes ZG;
     - płk Waldemar Wojtan, Sekretarz Generalny ZG;
     - płk Zbigniew Żurowski, Dyrektor Biura ZG;
     - płk Michał Izdebski, Redaktor Naczelny „Polsce Wierni”.
    Na wstępie przedstawiono cele i zadania statutowe obu Związków, a także najważniejsze działania podejmowane w 2017 r. oraz w latach następnych. Przedyskutowano najistotniejsze kwestie znajdujące się w sferze wspólnych zainteresowań. Ustalono tryb przepływu informacji  i komunikowania się pomiędzy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
    Podczas spotkania zadeklarowano wolę współpracy także w zakresie działań służących doskonaleniu pracy oraz wspierania  działań dotyczących polepszenia sytuacji prawnej i materialnej członków naszych Organizacji.
   Spotkanie w opinii wszystkich biorących w nim udział przebiegło w serdecznej i merytorycznej atmosferze.

Rzecznik Prasowy
Miłosz BIAŁY
Foto: Alina NOWACKA

« Powrót do listy