Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Uroczystości upamiętniające wyzwolenie i powrót do Polski pomorskich miejscowości

Marzec 1945 to miesiąc kiedy wyzwolone zostały tereny dzisiejszego województwa pomorskiego, 10 marca Kartuzy, 12 marca Tczew i Wejherowo, 17 marca Malbork, 22 marca wojska Armii Czerwonej dotarły do plaży pomiędzy Sopotem a Gdańskiem Oliwą i do 25 marca Sopot i Oliwa zostały zdobyte, a 24 marca Pruszcz Gdański. Ciężkie walki o Gdańsk w których brała udział część sił 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte pozwoliły 28 marca zatknąć na Dworze Artusa polski sztandar. Dokonali tego podporucznik Bronisław Wilczewski i chorąży Zbigniew Michel, żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. 28 marca wyzwolona została również Gdynia. Niektóre miejscowości a wśród nich Gdańsk, Malbork i Pruszcz Gdański powróciły do Polski dopiero w 1945 roku.
   W obchodzonych w poszczególnych miastach uroczystościach 74 rocznicy wyzwolenia brały udział delegacje i przedstawiciele naszego Związku. 17 marca 2019 r. w Malborku uroczystości zorganizował, jak co roku, Urząd Miasta, a wzięli w nich udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, stowarzyszeń, kombatantów, szkół, delegacje kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  na czele z ich prezesami - kol. płk. Jerzym Litwińskim - Koło 19M, kol. ppłk. Janem Dadejem - Koło 20M i kol. ppłk. Antonim Pyszem - Koło 21M oraz ludność Malborka.
     W niedzielę 24 marca 2019 r. w Pruszczu Gdańskim odbyły się uroczystości 74 rocznicy powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy. Uroczystości zaczęły się mszą świętą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, władz miasta na czele z Panem burmistrzem Januszem Wróblem i licznych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Następnie kompania honorowa, poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Jana Pawła II gdzie po okolicznościowym wystąpieniu członka naszego Związku i jednocześnie prezesa pruszczańskiego Koła Związku Inwalidów Wojennych RP kol. st. chor. sztab. Józefa Kaczora złożone zostały wiązanki kwiatów. W uroczystościach wziął udział prezes Pomorskiego Wojewódzkiego Zarządu ZŻWP kol. ppłk Zbigniew Drozdek wraz z wiceprezesem płk. pil. Waldemarem Szlachtą, którzy złożyli wiązankę od naszego Związku. Po zakończeniu uroczystości na Placu Jana Pawła II część uczestników, głównie emerytowani żołnierze WP, w tym członkowie naszego Związku, złożyli kwiaty i zapalili lampki na cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o wyzwolenie Pruszcza Gdańskiego i okolicznych miejscowości.
    27 marca 2019 r. odbyły się w Gdańsku obchody 74 rocznicy powrotu Gdańska do Macierzy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele naszego Związku. Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów odbyło się pod Pomnikiem „Tym co za polskość Gdańska”, gdzie wiązankę złożył prezes Pomorskiego Wojewódzkiego Zarządu ZŻWP ppłk Zbigniew Drozdek. Towarzyszył mu wiceprezes płk pil Waldemar Szlachta. Po przemarszu uczestników pod Dwór Artusa nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na Dworze Artusa wraz z odegraniem hymnu państwowego.
   Przypomniało ono historyczne zatknięcie polskiego sztandaru przez żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, biorącej udział w Walkach o wyzwolenie Wejherowa, Gdyni i Gdańska, podporucznika Bronisława Wilczewskiego i chorążego Zbigniewa Michela. W okolicznościowe wystąpieniach głos zabrali Pan wicewojewoda Mariusz Łuczyk i Pani przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Następnie po koncercie pieśni patriotycznych zagranych przez orkiestrę reprezentacyjną Marynarki Wojennej nastąpił pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście w tym weterani walk o niepodległość. W tym samym czasie nasi koledzy ppłk Edward Kolanek, ppłk Aleksander Pastwa i mjr Ryszard Pisiewicz złożyli kwiaty razem z Stowarzyszeniem Żołnierzy i Sympatyków ,,Niebieskich Beretów" pod Pomnikiem-czołgiem i zapalili znicze. Udział polskich żołnierzy w wyzwoleniu Trójmiasta podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków ,,Niebieskich Beretów" płk Andrzej Morawiec.
     Uroczystości rocznicy wyzwolenia w Gdyni odbyły się przy pomniku Polski Morskiej w obecności pocztu sztandarowego i kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Obecni byli przedstawiciele Marynarki Wojennej RP, samorządowcy oraz mieszkańcy miasta. Okolicznościowe wystąpienie wygłosiła przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.
      W Pucku z inicjatywy prezesa Pomorskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP pana Eugeniusza Podolaka odbyły się obchody 74 Rocznicy wyzwolenia miasta Pucka. Tym razem uroczystości miały ograniczony charakter bowiem odbywały się głównie na Cmentarzu Parafialnym w Pucku przy kwaterze pomordowanych więźniów Stuthoffu. W uroczystościach wzięli udział członkowie ZWiR WP, delegacja Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Konarskiego z pocztem sztandarowym, członkowie Koła nr 21 ZŻWP z Gdyni Babie Doły z Proporcem Honorowym Koła pod przewodnictwem prezesa Edwarda Golisa oraz Liceum Szkół Mundurowych w Pucku ze sztandarem szkoły. Służby Mundurowe reprezentowały delegacje Straży Granicznej oraz Batalionu Saperów MW. Złożone zostały wiązanki kwiatów na kwaterach Pomordowanych więźniów Stuthoffu oraz na grobie Lotników Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Tekst: Waldemar SZLACHTA
Foto: Zdzisław KOWALSKI, Ryszard LORCZYŃSKI, Grzegorz MEHRING, Antoni PALCZEWSKI, Waldemar SZLACHTA, www.gdynia.pl

 

« Powrót do listy