Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Gdańsk. Spotkanie z pisarzem i posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

11 marca 2019 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie z płk. Franciszkiem Szczęsnym autorem powieści i opowiadań związanych z historią i tradycjami Kaszubów. Spotkanie poprzedzało posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
    Prezes PZW ZŻWP kol. ppłk Zbigniew Drozdek przywitał przybyłych członków władz wojewódzkich i prezesów kół Związku a w szczególności wiceprezesa Zarządu Głównego ZŻWP płk. Miłosza Białego, Honorowego Prezesa PZW ZŻWP kmdr. Ryszarda Czarnotę oraz zaproszonego autora powieści i opowiadań płk. Franciszka Szczęsnego. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Pieśni Związku przy akompaniamencie melodii odtworzonej przez kol. sierż. Antoniego Palczewskiego. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów przy dźwiękach melodii „Śpij Kolego”.
   Kol. ppłk Zbigniew Drozdek zaprezentował sylwetkę płk. dypl. Franciszka Szczęsnego. Płk Franciszek Szczęsny po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Wojska Zmechanizowanych, która ukończył w 1967 roku. Służbę wojskową pełnił w 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej na wielu szczeblach dowodzenia od dowódcy plutonu do szefa Wydziału Rozpoznawczego. W międzyczasie ukończył Akademię Sztabu Generalnego. Za twórczość literacką był wyróżniony nagrodami literackimi: Wydawnictwa Iskry za „Na przekór”, Miasta Gdańska za Gryfowy szaniec, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za Kamienistą drogę. Jest też autorem bajek w języku kaszubskim. W Stowarzyszeniu Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów pełni funkcję sekretarza.
    Płk Franciszek Szczęsny rozpoczynając spotkanie stwierdził, że wokół Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” narosło wiele mitów, które są wielokrotnie powtarzane. Powiedział „napisałem książkę, żeby dać świadectwo prawdzie i żeby nie zginęła pamięć o odważnych ludziach walczących za Polskę na gryfowym szańcu. „Gryfowy Szaniec” jest zbeletryzowaną historią tajnej organizacji wojskowej „Gryf Pomorski”. Książka przedstawia historię tej organizacji na podstawie zebranych materiałów i relacji uczestników ruchu oporu.
    Akcja powieści „Ostatni szaman Pomorza” przenosi nas do XIV wieku, do czasów zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Na kolejnych stronach śledzimy losy bohatera od dzieciństwa do wieku dojrzałego na tle wydarzeń z tamtych czasów. Ostatnią zaprezentowaną książką była powieść „Za mną same zgliszcza”. Uczestnicy spotkania zadali szereg pyta m.in.;
     - Z jakimi trudnościami zetknął się w czasie próby dotarcia do dokumentów z czasów II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu?
     - Ile czasu zajęło pisanie poszczególnych książek?
   Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze. Aktyw Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej zapoznał się z twórczością literacką płk. Franciszka Szczęsnego co powinno zaowocować spotkaniami w kołach.
    Po przerwie rozpoczęło się posiedzenie Zarządu, w którym udział wzięli członkowie PZW ZŻWP, przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi kół. Przed posiedzeniem zarządu członkowie PZW ZŻWP i prezesi kół otrzymali pocztą elektroniczną materiały i projekty uchwał. Podczas posiedzenia oceniono działalność Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i podległych kół. Wyciągając wnioski do dalszej działalności należy zwrócić uwagę na zatrzymanie tendencji spadkowej stanu członków. Przyjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania z działalności Prezydium od ostatniego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, oceny działalności Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i kół w 2018 rok oraz z realizacji budżetu PZW ZŻWP w 2018 roku. Podjęto uchwały w sprawie wyróżnień. Wystąpiono z wnioskiem o wyróżnienie nadaniem tytułu „Człowiek roku 2018” kmdr. dr. Ryszardowi Czarnocie, wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku 3 osób, wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej - 13 osób, dyplomami za działalność w 2018 roku 84 osób. Kol. ppłk Zbigniew Drozdek wręczył dyplomy wyróżnionym członkom Zarządu i prezesom kół. Prezes PZW ZŻWP podziękował prezesom kół za poprawnie sporządzone i w terminie złożone sprawozdania. Sprawny przebieg posiedzenia został osiągnięty poprzez wizualizację poszczególnych punktów porządku obrad. Prezentację wykonali: kol. kmdr Bożena Szubińska i kol. ppłk Zbigniew Drozdek.
    Na zakończenie posiedzenia zostały omówione najważniejsze działania w najbliższym okresie:
     - złożenie w Urzędach Skarbowych oświadczeń o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego PIT-OP podając numer KRS Związku 0000141267;
     - udział członków Związku w wyborach do europarlamentu i parlamentu krajowego;
     - udział w obchodach Świąt państwowych;
     - przygotowanie do obchodów Święta Związku;
     - posiedzenia komisji ds. wyróżnień 2 kwietnia 2019 r.;
     - szkolenie przewodniczących komisji socjalno-zdrowotnych kół w połowie maja 2019 r.

                                                                  Tekst: Zbigniew DROZDEK
                                                          Foto: Antoni PALCZEWSKI

 

« Powrót do listy