Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

ROZLICZ TWÓJ PIT

Przed dwoma miesiącami dowiedziałeś się szanowny Podatniku, że władza zamierza ułatwić Ci życie i sporządzi za Ciebie Twoją deklarację podatkową. To rodzi jednak mnóstwo pytań - co ze wspólnym rozliczeniem małżonków, co z niedopłatami czy nadpłatami podatku i w końcu - kto bierze odpowiedzialność za ewentualne błędy w zeznaniu?  

Od 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Podatki.gov.pl (dalej kolejno zakładki „PIT” oraz „Twój e-PIT”) znajdziesz Podatniku wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe PIT-37 (czyli dochody z pracy - w tym także z umów zleceń, umów o dzieło itd.) oraz/lub PIT-38 (dla inwestorów, m.in. osiągających dochody z giełdy).
„Gotowiec” został przygotowany dla każdego podatnika, nie trzeba składać żadnego wniosku.

 

 

Jak się dostać do „gotowca”? Do swojego PIT-u będziesz mógł się zalogować za pośrednictwem profilu zaufanego, albo podając swój PESEL, przychody z deklaracji za 2017 i przychód  z  deklaracji  wystawionej  za  2018  r. (czyli  np.  z  PIT-11/PIT-40A  od  pracodawcy).
Niestety, wgląd do e-PITu będzie dostępny tylko w Internecie. Co zatem, gdy nie masz dostępu  do  Internetu.  Będziesz  musiał  zwrócić  się  o  pomoc  do  dzieci, wnuków lub znajomych.  

Od  czego  zacząć.  Od  sprawdzenia.  Gdy  zobaczysz  już  na  monitorze  komputera przygotowaną  przez  skarbówkę  deklarację  podatkową  sprawdź  ją  dokładnie.  Pamiętaj, urzędnik to też człowiek i czasami może popełnić błąd.

W szczególności sprawdź:

1. Swoje dane osobowe (oraz dane małżonki/ małżonka): imię, nazwisko, PESEL,  datę urodzenia, adres zamieszkania.

2. Czy deklaracja podatkowa zawiera wszystkie ulgi i odliczenia?  Pamiętaj, skarbówka nie musi wiedzieć o przysługujących Ci ulgach czy odliczeniach np. za leki, na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, z tytułu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne albo z tytułu użytkowania  Internetu  czy  wpłat  Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeżeli w poprzednim roku urodziło Ci się dziecko  będziesz musiał samodzielnie uzupełnić deklarację PIT. Podobnie w przypadku dzieci, które ukończyły 18. rok życia i kontynuują naukę, za okres od uzyskania przez dziecko pełnoletności ulgę w  udostępnionym  zeznaniu  musisz wprowadzić samodzielne.
Jeśli sami się nie upomnisz o ulgi - wprowadzając korekty do wstępnie wypełnionego zeznania - to zapłacisz wyższy podatek lub otrzymasz niższy zwrot.  
                                          PAMIĘTAJ TO SĄ TWOJE PIENIĄDZE.  

3. Czy rozliczasz się sam czy wspólnie z małżonkiem (małżonką). Zeznanie podatkowe zostanie udostępnione Ci z wyborem indywidualnej formy opodatkowania. O wspólne opodatkowanie z małżonkiem będziesz  musiał  zawnioskować  sam.  Będzie się to odbywało poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na zeznaniu, że chcesz skorzystać z takiej formy opodatkowania. Będziesz musiał podać nr PESEL lub NIP małżonka oraz dane, które pozwolą na uwierzytelnienie małżonka w systemie podatkowym. Po poprawnym  uwierzytelnieniu  zostanie  udostępnione  Ci  zeznanie  podatkowe,  które będzie zawierało zarówno Twoje dane, jak i dane małżonka (dane małżonka zostaną uzupełnione automatycznie w udostępnionym zeznaniu podatkowym).

4. Czy wszystkie Twoje dochody zostały uwzględnione w deklaracji. Zwróć uwagę na dochody z innych źródeł np. z pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, albo od pracodawcy, który zaprzestał  prowadzenia  działalności gospodarczej i nie złożył odpowiedniej deklaracji w urzędzie skarbowym. Urząd nie ma informacji o dochodach, co do których płatnik nie pobierał zaliczek na podatek. Może się jednak dowiedzieć np. od „życzliwych” sąsiadów.

5. Czy przygotowana przez skarbówkę deklaracja podatkowa zawiera wskazanie dla której organizacji  pożytku publicznego (OPP) chcesz przekazać 1procent Twego podatku. Fiskus obiecuje, że kwestia będzie „przepisana” z zeznania PIT za poprzedni rok. Jeśli komuś przekazałeś rok temu 1 procent - ta sama organizacja będzie wpisana domyślnie w tym roku. Sprawdź to, może bowiem się okazać, że dana OPP już nie istnieje, albo została wykreślona z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 procenta podatku. Na wszelki wypadek sprawdź także, czy wyliczona przez fiskusa kwota „datku” to faktycznie 1 proc., a nie np. 0,5 proc. itd. W razie wątpliwości wypełnij deklarację PIT- OP „w ciemno” i złóż ją w swym urzędzie skarbowym (prześlij pocztą), lub  elektroniczne  w  systemie  podatkowym. 

Przypominam,  KRS  Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego to 0000141267.

 

 

Co w przypadku nadpłaty, czy też (czego Ci nie życzę) będziesz musiał dopłacić do pobranych zaliczek. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub numeru rachunku bankowego będziesz musiał powiadomić o  tym Twój urząd skarbowy. Nadpłatę otrzymasz przekazem pocztowym albo przelewem na rachunek bankowy.  

Co w przypadku dopłaty? W tym przypadku możesz spotkać się z różnymi wskazówkami.
Zdaniem niektórych doradców, jeżeli nie zalogowałeś się do swego konta w portalu podatkowym, albo nie interesowałeś się w ogóle swoim PIT-em, skoro wszystko robią za mnie….. nie musisz się martwić. Urząd skarbowy nie zapomni o Tobie i poinformuje Cię pisemnie o wysokości kwoty do zapłaty wynikającej z zeznania.

ALE UWAGA! Na stronie internetowej portalu podatkowego ministerstwa finansów można znaleźć informację, że podatnik, który nie logował się do usługi i nie składał w innej formie deklaracji – czyli zeznanie zostało automatycznie złożone za niego – musi samodzielnie dowiedzieć się ile podatku ma do zapłaty. Pamiętaj, jeśli z zeznania podatkowego, lub powiadomienia urzędu skarbowego, wynika obowiązek dopłaty do pobranych zaliczek  – należy wpłacić ją do dnia 30 kwietnia.

W przypadku niedotrzymania terminu stawka odsetek podatkowych wynosi 8% w skali roku Nie czekaj, jeżeli nie zaakceptujesz automatycznie wypełnionego zeznania, to zostanie ono przekazane do urzędu skarbowego dopiero 30 kwietnia.
Ewentualny zwrot podatku trafi do Ciebie dopiero w połowie czerwca (nowy termin - 45 dni na zwrot podatku przy rozliczeniach elektronicznych). Jeśli zajrzysz do zeznania PIT wcześniej i jeśli  akceptujesz je np. już 15 lutego, zwrot podatku będzie na koncie najpóźniej na początku kwietnia.

Według szacunków resortu finansów, Krajowa Administracja Skarbowa udostępni „Twój e-PIT” łącznie ponad 25 milionom podatników. Warto natomiast pamiętać, że obecny rok będzie trochę  rokiem  testowym.  W mediach publikowane są różne  poradniki, niekiedy różnie interpretujące postanowienia ustawy. Można przygotować setki instrukcji i porad, a i tak pewne rzeczy „wyjdą w praniu”.

Na wszelki wypadek skorzystaj z porad zamieszczonych na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów https://www.e-pity.pl/twoj-e-pit/rozliczony-twoj-e-pit-portal-podatkowy-mf/ jako najbardziej wiarygodnego źródła informacji.  

Pamiętaj! Jeśli pochopnie zaakceptujesz „Twój e-PIT”, możesz stracić setki złotych, albo i więcej. Oczywiście, nawet po akceptacji e-PIT-u wypełnionego przez urząd skarbowy możesz złożyć jego korektę, tak jak dotychczas.

W związku z rewolucją w składaniu zeznań podatkowych mogą pojawić się pytania w rodzaju: Kto ponosi odpowiedzialność za mój PIT? Czy jeśli nic nie zrobię z zeznaniem wypełnionym przez Krajową  Administrację  Skarbową, a będą w nim błędy - np. dane zostały źle wprowadzone albo nie były w nim uwzględnione wszystkie moje dochody (np. te z  umów zleceń lub o dzieło), to urząd skarbowy za jakiś czas może wyciągnąć wobec mnie konsekwencje? Według Ministerstwa Finansów, w opisanym przypadku odpowiedzialność za przygotowane zeznanie będzie ponosiła Krajowa Administracja Skarbowa. Ale na wszelki wypadek należy zachować ostrożność.  

Henryk BUDZYŃSKI

 

« Powrót do listy