Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

O różnych wymiarach niepodległości Polski w dolnośląskiej organizacji związkowej

Zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu”  Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, realizując jego zadania w dniu 1 października 2018 roku zorganizował i przeprowadził konferencję popularno naukową na temat.: „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem przyjął Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Miejscem spotkania ponad 80 zebranych były udostępnione pomieszczenia konferencyjne Hotelu „JASEK” we Wrocławiu.
     Prezes ZW ZŻWP Kol. płk Marian Dąbrowski witając gości oraz Koleżanki i Kolegów Związku, do przedstawienia referatów związanych z tematem konferencji zaprosił: płk. dr. Piotra Pertka ( „Geopolityczne uwarunkowania odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku”), gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę („Drogi Polaków do niepodległości”), płk. dr. Władysława Tkaczewa („Pierwiastek państwowotwórczy Polaków istotnym czynnikiem odzyskania niepodległości przez Polskę”), płk. dr. Andrzeja Kotlińskiego („Wkład Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę”) , płk. prof. dr hab. Jerzego Maronia („Konsolidacja korpusu oficerskiego najważniejszym elementem przygotowania Sił Zbrojnych RP do odparcia agresji bolszewickiej”) i gen. dyw. Zbigniewa Jabłońskiego („Korpus oficerski w stulecie odzyskania niepodległości”).
     Bardzo interesujących referatów ukazujących historię i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rolę żołnierza polskiego z zainteresowaniem wysłuchali między innymi: Sekretarz Generalny ZG Związku Kol, płk Henryk Budzyński, Prezes Honorowy Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu  gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu Pan Jacek Sutryk, Prezes ZW ZŻWP w Toruniu Kol. ppłk Czesław Tomaszewski, Komendant Garnizonu Wrocław mjr Sławomir Skałecki, Przedstawiciel WSzW Wrocław mjr Arkadiusz Rejniak, Kapelan Ks. por. Błażej Woszczek, Przedstawiciel 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOS płk rez. Krzysztof Krużycki, Prezes „Stowarzyszenia Bezpieczeństwo.pl” gen. dyw. Zbigniew Jabłoński, Prezes Klubu Generałów gen. dyw. Marian Mainda, gen. broni Czesław Piątas, gen. bryg. Zdzisław Rozbicki, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego  płk mgr  Krzysztof Majer z Kawalerem Orderu WM Kol. mjr. Witoldem Sokołowskim, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Poznaniu Kol. kpt. mgr. Tadeusz Myler z kolegami z Kościańskiego Koła Związku, Przedstawiciel Straży Miejskiej we Wrocławiu st. insp. Paweł Gronczewski, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. Rozłubirskiego płk dr Andrzej Kotliński, Prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej  płk dr Władysław Tkaczew i Sekretarz płk mgr Aleksander Podolski, Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wz. płk dypl. Ryszard Woźniak, Prezes Koła Nr. 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu ppłk Andrzej Lazarek, Koleżanki i Koledzy ZWiRWP, ZŻWP oraz sympatycy wojska.
    Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja, w której uczestnicy podkreślali wielką wartość merytoryczną przedstawionych referatów ze szczególnym podkreśleniem popularyzowaniu dziejów narodowych, wiedzy obronnej oraz tradycji oręża polskiego.
   W uznaniu zasług wniesionych w organizację i przeprowadzenie konferencji oraz popularyzacje spraw wojska, Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP” Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński, uhonorował Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu płk. Mariana Dąbrowskiego. Medale Pamiątkowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej odebrali: gen. dyw. Zbigniew Jabłoński, płk prof. dr hab. Jerzy Maroń i płk dypl. Lucjan Ławniczek. Medal TWO dla płk. Marka Bielca Prezesa Związku odebrał płk Henryk Budzyński.
    Podsumowując konferencję Prezes ZW płk Marian Dąbrowski, wręczył podziękowania referującym za wystąpienia oraz Prezesowi Związku za przyjęcie Honorowego Patronatu i właścicielowi Hotelu JASEK za udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia konferencji. Doceniając owocną współpracę na wniosek ZW ZŻWP we Wrocławiu Sekretarz Generalny ZG ZŻWP „Medalem Za wybitne Zasługi dla ZŻWP” udekorował płk. dr. Władysława Tkaczewa, płk. dr. Andrzeja Kotlińskiego, płk. mgr. Aleksandra Podolskiego i kpt. Tadeusza Mylera.

                                                          płk  dypl.  w st. spocz. Lucjan ŁAWNICZEK

 

« Powrót do listy