Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

„Z Wiarusami w Niepodległość”

Z Wiarusami w Niepodległość” to wydarzenie artystyczne (koncert jubileuszowy), zorganizowane w dniu 9 września 2018 r. przez Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku we współpracy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury oraz oczywiście z Wojskowym Zespołem Wokalnym „Wiarusy” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha ze Słupska. Wydarzenie to objął swoim patronatem Prezydent Miasta Słupska, a także wsparł je finansowo przeznaczając na ten cel dotację, o którą Zarząd Rejonowy w Słupsku zabiegał. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa trofeów (puchary, dyplomy itp.), które nowy zespół zdobył w okresie swojej dziesięcioletniej działalności oraz wystawa fotograficzna wielu momentów historycznych „starych” i „nowych” Wiarusów, obrazująca sceny z różnych okresów działalności zespołu.
    To artystyczno-jubileuszowe przedsięwzięcie zostało włączone w cykl słupskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz na pamiątkę 708 rocznicy nadania praw miejskich miastu Słupsk, ale przede wszystkim było kolejnym elementem obchodów jubileuszu WZW Wiarusy w związku z rocznicami: 50. rocznicy powstania zespołu, 30. rocznicy jego działalności artystycznej na scenie oraz 10. rocznicy jego reaktywowania, po dwudziestoletniej przerwie.
     Koncert odbył się w sali Słupskiego Ośrodka Kultury. Dla uatrakcyjnienia tego wydarzenia do udziału w koncercie Wiarusy zaprosiły: chóry: Cantele i Fantazja ze Słupska, artystów ze Studia piosenki Słupskiego Ośrodka Kultury, Teatr tańca ENZA oraz słynne w Polsce, ale i na świecie słupskie „Arabeski”.
    Publiczność wypełniła salę Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Gierymskich po brzegi, obecni byli włodarze miasta i sąsiednich gmin, kombatanci i żołnierze rezerwy słupskich jednostek wojskowych, przedstawiciele różnych stowarzyszeń. Nie zabrakło sympatyków oraz wielbicieli zespołu, których w Słupsku i na Ziemi Słupskiej nie brakuje.
    Zespół „Wiarusy” powstał w 1968 roku jako Męski Zespół Wokalny Wiarusy dzięki staraniom ppłk. lek. Stanisława Szarmacha, który był zarówno jego kierownikiem jak i wielce zaangażowanym autorem wielu piosenek oraz aranżerem piosenek żołnierskich i patriotycznych. Zespół ten szybko stał się laureatem wielu prestiżowych festiwali. Występował w Słupsku, województwie w kraju i za granicą. Był on dobrym ambasadorem Słupska oraz Wojska Polskiego. W 1988 roku, po przeszło 20-letnim okresie działalności, ppłk Stanisław Szarmach ciężko zachorował, a Zespół w wyniku braku kierownika i głównego inicjatora jego działalności przestał istnieć.
    Po 20 latach przerwy, w lutym 2008 roku, dzięki inicjatywom przedstawicieli słupskich władz samorządowych panów Obecnego i Kwiatkowskiego, a także byłych członków Wiarusów oraz zaangażowaniu Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP Kolegi Romualda Detmera, zespół został odtworzony jako Wojskowy Zespół Wokalny Wiarusy, którego kierownikiem został Romuald Detmer. W lutym 2018 minęło 10 lat jego działalności w nowym składzie. Obecnie za stronę muzyczną zespołu odpowiada jego Kierowniczka Muzyczna i jednocześnie dyrygentka Pani Eliza Prasowska. To głownie dzięki jej staraniom poziom wykonania piosenek, prezentowanych zarówno przez cały zespół jak i poszczególnych solistów, jest coraz wyższy.
    Zespół wykonał już wiele koncertów dla społeczności Słupska. Zapewniał oprawę artystyczną uroczystościom o charakterze patriotyczno-historycznym z okazji świąt państwowych, integracji środowisk miejskich, gminnych oraz służb mundurowych, a także religijnych i rodzinnych. Najwyższym osiągnięciem w dziesięcioletniej karierze obecnego zespołu jest główna nagroda GRAND PRIX na VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Swietłogorsk 2013. W 2016 roku, brał udział w IV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Koszalinie, gdzie zajął I miejsce. na X Festiwalu Pieśni Żołnierskiej o złoty buzdygan – Kosakowo 2016, wrócił z nagrodą specjalną Pułkownika Związku Piłsudczyków RP i nagrodą Wójta Gminy Kosakowo. Brał również udział w Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej, a ostatnim wymiernym sukcesem jest nagroda Grand Prix na II Słupskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej.  Jak widać dorobek zespołu w okresie jego ostatniej dziesięcioletniej działalności jest ogromny.
    Koncert rozpoczął się od wystąpienia Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury Pani Jolanty Krawczykiewicz, która przywitała publiczność zgromadzoną na sali oraz zespoły uczestniczące w galowym koncercie Wiarusów oraz przedstawiła ogólny przebieg tego uroczystego spotkania. Koncert rozpoczęły Wiarusy swoim kilkudziesięciominutowym występem, następnie swoje krótkie repertuary zaprezentowały chóry Kantele i Fantazja, Studio piosenki Słupskiego Ośrodka Kultury oraz Teatr Tańca ENZA. Pomiędzy ich występami swój program zaprezentowały „Arabeski”, w składzie osobowym pamiętającym najlepsze lata tego zespołu. Największy aplauz publiczności wzbudził francuski taniec z drugiej połowy XIX wieku - kankan, w wykonaniu oczywiście „Arabesek”
    Po występach zespołów zaproszonych w drugiej odsłonie koncertu znane i lubiane przeboje żołnierskie i patriotyczne ponownie zaprezentowały Wiarusy.
    W trakcie koncertu wręczono podziękowania dla osób, które przyczyniły się do tego, że zespół został odtworzony po 20. letniej przerwie, a także dla osób dzięki którym Wiarusy działają z sukcesami na arenie artystycznej na Ziemi Słupskiej, w kraju i za granicą. Specjalne grawertony z podziękowaniami od Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku i jednocześnie Kierownika WZW Wiarusy otrzymali także wszyscy członkowie Wiarusów. Wiarusy jako zespół otrzymały też gratulacje i kwiaty od zespołów, które zostały zaproszone na ich jubileusz.
    Na zakończenie z gratulacjami wystąpiła Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński, a w imieniu Burmistrza Miasta Lęborka list gratulacyjny odczytał Pan Henryk Dąbrowski. Były też gratulacje od Koła nr 6 im. H. Sucharskiego z Lęborka, które przekazał jego Prezes Kolega Andrzej Dyktyński. Od Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku gratulacje dla zespołu złożył Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie kierownik Komitetu Organizacyjnego całego przedsięwzięcia kpt. Sławomir Waniewski.
    Jubileuszowy koncert nie byłby jubileuszowym gdyby nie było stosownego tortu. Tort oczywiście był i wszyscy chętni zostali poczęstowani tym słodkim specjałem. Organizatorzy zadbali też o napoje, można było napić się kawy, herbaty i zimnych napojów.
    W trakcie całego koncertu panowała wspaniała atmosfera. Jubileusz był dokumentowany przez przedstawicieli słupskich i regionalnych mediów. Były gromkie brawa, radosne twarze, wspólne śpiewanie, a także łzy w oczach. Dziękowano Wiarusom długo, robiono wspólne zdjęcia pamiątkowe.
   Tą drogą składamy gratulacje dotychczasowych osiągnięć zespołowi Wiarusy oraz życzymy wielu sukcesów w działalności artystyczno - patriotycznej, na pożytek Związku Żołnierzy WP, środowiska wojskowego oraz całej społeczności Ziemi Słupskiej.
   Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu całej imprezy związanej z obchodami jubileuszu, a szczególności Koledze Sławomirowi Waniewskiemu, za sprawne ogarniecie spraw związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem koncertu oraz innym osobom, które mu pomagały w przygotowaniu całego przedsięwzięcia.
    Bardzo dziękujemy osobom ze Słupskiego Ośrodka Kultury za techniczno - wykonawcze zabezpieczenie tego przedsięwzięcia, a szczególnie Pani Dyrektor Jolancie Krawczykiewicz, za umożliwienie zorganizowanie koncertu w sali Ośrodka oraz pomoc w zorganizowaniu udziału w nim również innych zespołów, które zostały zaproszone przez WZW Wiarusy.
    Dziękujemy władzom samorządowym miasta Słupska za wsparcie finansowe i patronat nad obchodami tego jubileuszu.
    Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że obchody jubileuszu się odbyły i przebiegły sprawnie i zgodnie z założonym planem serdecznie dziękujemy.

Tekst: Jan KARAŚ
Foto: Maciej SULIGA

« Powrót do listy