Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Służyliśmy Niepodległej - obchody święta ZŻWP w Krakowie

Zgodnie z uchwałą z 11 kwietnia 2018 r. Małopolski Zarząd Wojewódzki  ZŻWP zorganizował kolejne przedsięwzięcie w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.
    Tym razem przeprowadzono uroczyste spotkanie 16 czerwca 2018 r. Spotkanie (konferencję) z okazji święta ZŻWP połączono z obchodami święta 100-lecia Niepodległości Polski.

    Wychodząc naprzeciw dążeniom Prezydenta Polski - święto zorganizowaliśmy w małej grupie. W święcie uczestniczyli nasi członkowie oraz koledzy z innych stowarzyszeń którzy jak my składali przysięgę Narodowi Polskiemu być żołnierzem - z wszystkimi tego konsekwencjami. Teraz w rezerwie lub stanie spoczynku spotykamy się by się wspierać, wspominać lata poświęceń dla Ojczyzny, wylanego żołnierskiego potu i umacniać w przekonaniu, że my też mamy swój wkład  w 100-lecie Niepodległości Ojczyzny, w utrzymaniu pokoju i zachowaniu niepodległości ojczyzny.
     Kierując się wytycznymi Zarządu Głównego ZŻWP w sprawie integracji żołnierzy rezerwy działających w innych stowarzyszeniach w spotkaniu wzięli udział: kol. Czesław Kurczyna z FSSM RP, kol. Michał Płatosz - Prezes MZWiRWP, kol. Szczepan Kurpisz z SSLW RP, kol.  Franciszek Ziemanin ze ZIW i W RP; kol. Jerzy Krygier z LOK, koledzy z czynnej służby oraz wspierający MZW ZŻWP - prezes SOLWAY kol. Krzysztof Karcz a także liczne grono członków ZŻWP.
    Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu ZŻWP. Prezes MZW kol. Zygmunt Klupiński przywitał zebranych uczestników a następnie wraz z prezesem ubiegłej kadencji kol. Romanem Klechą udekorował odznaczeniami: kol. Stanisława Bartoszcze - Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP”, kol: Krzysztofa Karcza i Jerzego Krygiera - Krzyżami Srebrnymi „Za zasługi dla ZŻWP” oraz kol. Marka Laska - Krzyżem Brązowym „Za zasługi dla ZŻWP”.
    Następnie  głos zabrał sekretarz MZW kol. Ryszard Bochenek, który przedstawił zebranym działalność ZG i MZW ZŻWP w aktualnej sytuacji  politycznej i podjęte działania w obronie służb mundurowych. Przytoczył słowa Prezesa Związku kol. płk. Marka Bielca o tym, że żołnierz służył zawsze narodowi i że to naród wybierał władzę która z kolei określała polską rację stanu i my tej racji stanu nie sprzeniewierzaliśmy się. Odwołanie się do sprzeniewierzenia przez wojsko tej racji jest fałszem, jest kłamstwem i z tym powinniśmy walczyć. Podkreślił zbieżność zadań ZŻWP z zadaniami jakie realizują inne stowarzyszenia mundurowe i o celowości zwarcia szeregów w obronie praw nabytych i głoszenia prawdy o naszej służbie. Ten temat przeważał w rozmowach kuluarowych podczas przerwy - temat zjednoczenia się w obronie nas mundurowych.
    W drugiej części spotkania prezes MZW Zygmunt Klupiński wygłosił referat nt: ,,Polska sztuka wojenna w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Przypomniał, że o wartości bojowej Sił Zbrojnych nie decyduje jedynie ich wielkość, uzbrojenie i sprzęt ale również doktryna. Podkreślił darmowe pozyskiwanie broni od krajów w których było jej za wiele, szczególnie z Francji. Polska w owym czasie wcale nie miała słabej liczebnie jak na owe czasy armii. Armię to tworzyli byli ochotnicy POW oraz armie wywodzące się z zaborów. Brak regulaminów spowodował konieczność prowadzenia walki według własnych doświadczeń. Za wroga uważano Rosję i Niemcy. Reorganizację armii przeprowadzono po zamachu majowym. Reorganizacja zmarginalizowała rolę Naczelnego sztabu i faktycznie plany wojenne. Uważano, że sztaby nie są w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji wojennej dlatego nie są warte uwagi.
     Prezes koła nr 5 kol. Marek Kołacz wygłosił referat nt. „Legionistów - bohaterów 1918 r.”. Kolejnym punktem programu była dyskusja nt: Bitwa Warszawska  1920 r. - geneza i twórcy sukcesu bitwy, która miała wpływ na losy świata.
    Podczas spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominek -  kubek z logo ZŻWP wraz z napisem „Służyliśmy Niepodległej”.
  Uroczystość zakończyła się wojskowym obiadem z grochówką. To było udane świętowanie.

Jan SZYBISTY
Foto: Bonifacy CHUCHMACZ

 

« Powrót do listy