Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

XIII Koleżeńskie Spotkanie Służby Czołgowo-Samochodowej

W Lublinie w dniach 15-17 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie „Pokoleń kadry służby Czołgowo-Samochodowej. Spotkania po latach kolegów niektórych nie widziałem od promocji w 1973 r. zrobił wrażenie. Program spotkania zaproponowany uczestnikom przez organizatorów przez kolegów Krzysztofa Juńca, Janusza Wawrzynowa, Józefa Modrzewskiego, Tadeusza Kilijanka, Mariana Majora, Witolda Kalisiewicza był ciekawy i dynamiczny.
    Po zakwaterowaniu w Hotelu „Royal Botanik” w czasie pierwszego spotkania i uroczystej kolacji nastąpiła pełna integracja w której uczestniczyło 110 uczestników w tym 7 generałów reprezentujących służbę czołgowo-samochodową. A w dalszej służbie logistykę jednostek Sił Zbrojnych. Dużo wspomnień rozmów, a do tego występy artystyczne, będzie co wspominać. Organizatorzy wręczali kolegom upominki i nikt nie został pominięty. To spotkanie integracyjne trwało do późnej nocy.
    W następnym dniu po śniadaniu udaliśmy się do PZL Świdnik („Leonardo Helikopters”). Spotkanie z dyrekcją, informacja na temat Zakładu a przede wszystkim zwiedzanie stanowisk montażowych różnego rodzaju sprzętu lotniczego i helikopterów zrobiło na Nas wrażenie. Jest co wspominać. Po zwiedzeniu PZL Świdnik udaliśmy się na teren KL Majdanek gdzie po zwiedzeniu budynku muzeum zwiedzaliśmy teren Obozu. KL Majdanek był miejscem kaźni wielu narodów. Ciekawa lekcja historii. Następnym punktem wycieczki były odwiedziny i zwiedzanie Warsztatów i bazy obsługowo naprawczej wchodzącej w skład 3RBlog. Tam czekały na nas dwie niespodzianki. Po zapoznaniu się z historią jednostki i zakresem działania i usług remontowo-naprawczych na rzecz SZ głównie rejonu wschodnio-południowej części Kraju.
    Pierwsza niespodzianka. Zapoznano Nas z reaktywowaną konstrukcją przez Politechnikę Lubelską MPG-69 (Mały Pojazd Gąsienicowy) konstruktorem którego był w latach 70-tych w WOSS z-ca komendanta płk Węglarz obecny na spotkaniu - najstarszy uczestnik spotkania - 95 lat. Próbę odtworzenia konstrukcji podjęła się grupa studentów z wydziału inżynierii materiałowej po kierownictwem dr inż. Leszka Gardyńskiego. Wspomnienia ze Szkoły: na tym pojeździe uczyliśmy się jak prowadzić czołg lub inne pojazdy gąsienicowe. Ciekawostką jest fakt ze po transformacji SZ i zmian w latach 90, zniknęło prawie 300 egzemplarzy z ówczesnych SZ a naprawdę był to dobry trenażer. Zwiedzanie Jednostki następnie tradycyjny obiad w warunkach polowych to refleksje o pełnionej służbie.
    Na koniec zwiedzania. Druga niespodzianka: to posadzenie „Dębu Pamięci” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i wspólne zdjęcie uczestników spotkania. Po opuszczeniu jednostki zwiedzaliśmy obiekty zabytkowe starego miasta dzięki bardzo dobrym przewodnikom uzupełnialiśmy wiedzę o Lublinie i Lubelszczyźnie. Uroczystą kolacją zakończyliśmy najważniejszy dzień spotkania na której ustalono że za rok spotkamy się w Elblągu. Rankiem następnego dnia  po pożegnaniach rozjechaliśmy się do domów. Wniosek główny ze spotkania jest jeden: warto spotykać, kultywować pamięć o historii naszego życia, gdyż nikt nie ma prawa twierdzić, że źle służyliśmy ojczyźnie. Do zobaczenia za rok.

ppłk Romuald IDZIKOWSKI

 

« Powrót do listy