Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 78. rocznica II masowej zsyłki Polaków na Sybir

13 kwietnia 2018 r. u stóp pomnika Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 78. rocznicy II masowej zsyłki Polaków na Sybir.
     Organizatorami uroczystości byli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Gdańska Rodzina Katyńska oraz Związek Sybiraków Oddział Gdańsk. Wzięły w nich udział władze samorządowe, delegacje służb państwowych i mundurowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, młodzież szkolna, wśród których Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego był reprezentowany przez kpt. Bogdana Wilka oraz poczet Sztandarowy koła nr 10 Niebieskich Beretów.
     Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymnu sybirackiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili:  Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Hanna Śliwa-Wielesiuk, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Gdańsku, a aktorka Krystyna Łubieńska, odczytała wiersz Mariana Hemara „Katyń”.
    Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powiedział w swoim przemówieniu: - Spotykamy się, żeby zaświadczyć, że pamiętamy i żeby tę pamięć przekazywać młodym, którzy przejmą po nas miasto i kraj. Przekazujemy nie tylko depozyt pamięci o fizycznej zagładzie naszych oficerów w Katyniu i innych miejscach na terenie ZSRR. Ówczesny Związek Radziecki był jednym wielkim więzieniem narodów. Zbrodniarze dochodzą do władzy, bo większość jest bierna, obojętna, i nie ma odwagi cywilnej. Obojętność toruje drogę do władzy dyktaturom i dyktaturkom, które nie znoszą inności i wolności. Katyń to niewyczerpana skarbnica nauki dla wszystkich pokoleń. Jestem przekonany, że w 2050 roku nasze wnuki i prawnuki też będą tu przychodzić, aby czerpać lekcję z Katynia. To nie jest zamknięta historia.
     Dziś po 78 latach od tej zbrodni, pomordowanych wspominają ich potomkowie, zwykle już w drugim pokoleniu. Na podstawie ludobójczej decyzji, zgładzono polską elitę wojskową i cywilną - osadzeni w sowieckich obozach jenieckich i w więzieniach - mordowani strzałem w tył głowy przez NKWD. Później przyszedł czas na rodziny polskich elit. wspominano - okrutne zbrodnie i masową zsyłkę na Sybir. Deportacje przeprowadzone przez NKWD odbywały się w straszliwych warunkach - dla wielu były wyrokiem śmierci. Niektórym jednak udało przejść się przez piekło. Katyń był przemyślaną i planowaną zbrodnią na polskim narodzie. Władze komunistyczne przez lata chciały ukryć ludobójstwo. Według szacunków władz RP na emigracji, w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940-1941 do syberyjskich łagrów trafiło około milion osób cywilnych, choć w dokumentach sowieckich mówi się tylko o 320 tysiącach.
   W czasie uroczystości odczytany został  apel poległych. Modlitwę w intencji pomordowanych polskich oficerów odmówił ks. kmdr por. Ryszard Preuss (kapelan „Rodziny Katyńskiej” w Gdańsku). W końcowej części uroczystości zgromadzone delegacje złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem „Golgoty Wschodu”. Uroczystość zakończyło odegranie Marszu I Brygady.
     Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony w 2007 roku i przypada na każdy 13 kwietnia.

 

« Powrót do listy