Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO X KADENCJI

W dniu 20 marca 2018 r. w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
    W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski.
    Na wstępie posiedzenia głos zabrał, Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina, który życzył owocnych obrad oraz miłego pobytu na ziemi skierniewickiej.
   Następnie, uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych kolegów: sekretarza generalnego ZG płk. Jana Kacprzaka oraz znanych korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” - płk. Stefana Szelki i ppłk. Józefa Cieślaka.
    W pierwszym punkcie posiedzenia, Prezes Związku płk Marek Bielec przedstawił informację o działaniach podjętych po posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 19 września 2017 r. oraz dokonał oceny rocznych sprawozdań Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych ZŻWP.
   Wiceprezes Zarządu Głównego ds. ekonomicznych/skarbnik płk Adam Spychalski przedstawił uczestnikom posiedzenia aktualną sytuację finansową ZŻWP, w tym głównie:
     - stan opłacania składek członkowskich;
     - projekt sprawozdania finansowego za 2017 r.;  
     - projekt nowelizacji budżetu na 2018 r.
     W części organizacyjnej posiedzenia przyjęto uchwały dotyczące:
     - odwołania płk. Jana Kacprzaka z funkcji Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP;
     - zmiany w składzie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP;
     - przyjęcia sprawozdania finansowego;
     - nowelizacji budżetu;
     - dokonania wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych;
     - nadania tytułu „Człowiek Roku 2017”;
     - przyjęcia wzoru odznaczenia.
   Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały Zarządu Głównego ZŻWP o wystosowaniu apelu w sprawie ustawy degradacyjnej.
   Ponadto, na wniosek Kapituły Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP odznaczono: płk. Edwarda Wacnika - Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz st. sierż. Zenona Domagałę - Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”.
    Integralną częścią posiedzenia było także Walne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie przy ul. Miklaszewskiego 5.
   Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Wspólników został jednogłośnie wybrany Prezes Związku płk Marek Bielec.
    Na wstępie wysłuchano informacji ppłk. Stanisława Kordowskiego, Członka Zarządu Spółki na temat stanu prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
   Następnie, po wysłuchaniu informacji płk. Józefa Móla, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Pełnomocnika Zarządu Głównego ds. nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki oraz po zapoznaniu się ze złożoną rezygnacją oraz zgonem Jana Kacprzaka, a także na podstawie art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 i Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 12.2 pkt. 7 umowy Spółki (Akt Notarialny Rep. A nr 1872/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r.) podjęto uchwały nr 1/WZW/2018 i  nr 1/WZW/2018, dotyczące dalszej działalności „VETS&ARMY” Spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie przy ul. Miklaszewskiego 5.
     Nowy Zarząd „VETS&ARMY” Sp. z o.o. od dnia 26 lutego 2018 r. działa w składzie:
     - Prezes Zarządu Spółki - Miłosz BIAŁY;
     - Członek Zarządu Spółki - Stanisław KORDOWSKI.
    Wiadomo, że w naszym społecznikowskim życiu często brakuje czasu na chwilę rozmowy, dlatego po zakończeniu pracowitego dnia wszyscy uczestnicy posiedzenia Zarządu Głównego oraz korespondenci i sympatycy „Głosu Weterana i Rezerwisty”, którzy przybyli na obrady XVIII Sejmiku Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Była to wspaniała okazja, by w sympatycznym gronie wymienić swoje poglądy dotyczące spraw bieżących, a także podyskutować nad przyszłością „Głosu Weterana i Rezerwisty” i jego nowych inicjatywach.
     Za pomoc w organizację wyżej wymienionych zamierzeń serdecznie dziękujemy Staroście Skierniewickiemu - Mirosławowi Belinie oraz całemu Zarządowi Rejonowemu ZŻWP w Skierniewicach!!!
   

Rzecznik Prasowy ZŻWP
płk Miłosz BIAŁY

 

« Powrót do listy